Nazwa Biblioteki Śląskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Edukacja > Oferta Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Edukacyjno-kulturalna oferta Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej służy integracji osób w każdym wieku, reprezentujących rozmaite środowiska. Celem wszystkich realizowanych warsztatów, spotkań i zajęć jest zaangażowanie w działania edukacyjne, społeczne, artystyczne i kulturalne, które łączą literaturę, sztuki wizualne, architekturę, film, muzykę, design i fotografię.

Antykwariat sztuki – cykl wykładów organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki (Uniwersytet Śląski), przy wsparciu i współpracy merytorycznej Biblioteki Śląskiej. Projekt powstał w wyniku współpracy studentów kilku kierunków studiów stykających się ze sobą w jednym punkcie, jakim jest dzieło sztuki. Celem działań edukacyjnych jest zintegrowanie środowisk zawodowo powiązanych z zagadnieniami sztuki: prawników, kryminologów, ekonomistów i historyków sztuki. Ukazują one dzieło sztuki nie tylko jako obiekt opisu i klasyfikacji stylowej, lecz też jako przedmiot podlegający określonym procedurom prawnym, posiadający materialną wartość oraz będący elementem dziedzictwa kultury. To miejsce spotkań zainteresowanych grup: praktyków, teoretyków oraz pasjonatów-amatorów.

Czytanie Sztuki – warsztaty dla dzieci i młodzieży poświęcone literaturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki, m.in. fotografią, sztukami wizualnymi, filmem i animacją, muzyką i dizajnem. Spotkania rozwijają kreatywność i ekspresję uczestników oraz postawę twórczą edukatorów i nauczycieli, często przyjmują formę akcji w przestrzeni miasta, happeningów i działań interdyscyplinarnych. Istotnym kontekstem spotkań są aktualne wystawy prezentowane w Galerii Intymnej.

Dźwiękomalowanie – cykl muzycznych prezentacji dla dzieci poświęconych literaturze pięknej i muzyce klasycznej, organizowanych we współpracy z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia.

Filmoczytanie – warsztaty filmowe z Grzegorzem P. Kowalskim dla młodzieży poświęcone literaturze i animacji poklatkowej (oferta dotyczy roku szkolnego 2014/2015). Uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda warsztat pracy animatora, poznają typy animacji, popracują nad scenariuszami i tworzeniem storyboardu, a przede wszystkim zaznajomią się z podstawowymi metodami pracy animacyjnej z wykorzystaniem różnych materiałów. W końcu stworzą wspólnie film animowany nawiązujący do Gabinetu Alfreda Szklarskiego w Bibliotece Śląskiej. Sylwetka pisarza oraz seria powieści o przygodach Tomka Wilmowskiego będą punktem wyjścia do pracy filmowej. Warsztaty zakończy premiera filmu.

Muzykoczytanie – warsztaty dla dzieci i młodzieży, których program został oparty na literaturze pięknej i muzyce. Prowadzi je Joanna Kisielewska, oprawę muzyczną (ukulele, bęben, flety, przeszkadzajki, akordeon, elektronika) zapewnia Adam Skrobol (oferta dotyczy roku szkolnego 2014/2015). Uczestnicy spotkań przeniosą się w pełen archetypów i symboli świat baśni i podejmą próbę ich interpretacji (posiłkując się modelami analizy m.in.: Josepha Campbella, Brunona Bettelheima czy Carla Gustava Junga), wykorzystując dramę, pracę grupową, choreoterapię.

Piękny Świat – warsztaty dla dzieci poświęcone literaturze i ekologii. Spotkania mają formę miniwykładów, połączonych z działaniami twórczymi, rozwijającymi poczucie odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyjemy. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” oraz innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ekologią.

Poezja Tu i Teraz oraz Sztuka Wewnętrzna to dwa autorskie projekty Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej, adresowane do młodzieży gimnazjów i liceów z aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Warsztaty prowadzą uznani artyści, krytycy sztuki, kuratorzy z całej Polski. Projekty rozpoczęte (2012–2014) we współpracy z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów (Ambasada Młodych), obecnie realizowane samodzielnie.

Poezja Tu i Teraz – celem projektu jest zachęcenie uczestników, poprzez czynny udział w spotkaniach, do poznawania poezji i wskazanie jej związków z innymi dziedzinami sztuki: malarstwem, muzyką, fotografią.

Udział w projekcie Sztuka Wewnętrzna jest okazją do zetknięcia się z różnymi odsłonami sztuki współczesnej. Interaktywne zajęcia służą nie tylko propagowaniu idei współczesnego pojmowania sztuki, ale są punktem wyjścia do działań, m.in.: eksperymentów malarskich, happeningów, instalacji i akcji artystycznych w przestrzeni publicznej itp.

Teatroczytanie – warsztaty teatralne z Darią Sobik dla młodzieży (oferta dotyczy roku szkolnego 2014/2015). Spotkania mają na celu zapoznanie się z szeroko rozumianą materią teatru. Obejmują dynamiczną i energetyczną pracę poprzez ruch, zabawę i improwizację, które rozbudzają wyobraźnię i kreatywność. Elementem zajęć jest nie tylko nauka swobodnego poruszania się na scenie i praca nad głosem, ale również zdolność słuchania i reagowania na partnerów, budowanie zaufania w grupie oraz nabywanie otwartej postawy i pewności. Uczestnicy warsztatów wykonują zadania aktorskie indywidualnie, w parach i w grupie, co ma swój finał w przygotowaniu i prezentacji tematycznych etiud teatralnych na każdych zajęciach.

Informacji udziela:
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: (+48) 32 25 54 321
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 9.00–17.00


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.