Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Projekty > W trakcie realizacji

Projekty w trakcie realizacji

Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego
Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych, a internetowej publiczności zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów, prezentujących dokumenty piśmiennicze, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe. [więcej]

Dyskusyjne Kluby Książki
Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) to wieloletni, wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, adresowany przede wszystkim do osób korzystających z bibliotek publicznych. [więcej]

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Jest to program cykliczny realizowany w obrębie danego roku. Jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego, zapewniających dostęp do kultury i wiedzy. [więcej]

Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST
Przedsięwzięcie obejmuje digitalizację dokumentów z zasobów Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej oraz zespołu kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach. [więcej]

Encyklopedia Województwa Śląskiego
Encyklopedia Województwa Śląskiego (EWOŚ) to projekt realizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej i ogólnodostępnej encyklopedii. [więcej]

Platforma Eduś
Platforma Eduś, przygotowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, to miejsce, gdzie zostały zebrane materiały do edukacji regionalnej, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z terenu województwa śląskiego. [więcej]

Społeczna Pracownia Digitalizacji
Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) to projekt utworzenia wielofunkcyjnej pracowni skanowania i przetwarzania zbiorów, realizującej zadania na rzecz Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC). Od 2013 r. Społeczna Pracownia Digitalizacji funkcjonuje w ramach Działu Mediów Cyfrowych „Digitarium”. [więcej]

Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety
„Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety” to wieloletni projekt naukowo-badawczy, obejmujący opracowanie dorobku zawodowego twórców najważniejszych obiektów w województwie śląskim oraz dokumentację i archiwizację zachowanych materiałów. [więcej]

Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych
Celem projektu jest utworzenie żywego – atrakcyjnego dla badaczy, historyków, pasjonatów, nauczycieli – przekazu filmowego, ukazującego historię regionu oczami mieszkańca (twórcy, polityka, sportowca, społecznika, artysty) – uczestnika ważnych wydarzeń. [więcej]

Akademia Kreatywnego Czytania – szkolenia dla bibliotekarzy
Głównym celem projektu jest przeszkolenie pracowników śląskich bibliotek publicznych z zakresu umiejętności pracy z czytelnikiem „niestandardowym” wymagającym odpowiedniego podejścia i metod pracy. [więcej]

Pola widzenia książki – w podróży
Projekt w zakresie działań animujących czytelnictwo na Śląsku jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r. Stanowi rozszerzenie platformy kształtowania kompetencji odbiorców kultury w oparciu o literaturę, w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów. [więcej]

Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej
Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co ma służyć polepszeniu jakości życia pracowników. W czasie trwania projektu zostaną doposażone wybrane stanowiska pracy oraz przeprowadzone szkolenia dla pracowników. [więcej]


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.