Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Projekty > W trakcie realizacji > Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej

Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.06.2019 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co ma służyć polepszeniu jakości życia pracowników Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Realizacja projektu ma pomóc Bibliotece Śląskiej w Katowicach będącej pracodawcą we wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zagrożeń dla zdrowia, aby jej pracownicy mieli zapewnione komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Zaplanowane działania będą wpływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy oraz ograniczenie ryzyka chorób zawodowych wśród pracowników Biblioteki Śląskiej w Katowicach (szczególnie chorób narządu ruchu). Zostaną zakupione ergonomiczne meble i sprzęt komputerowy, dodatkowo fotele o odpowiedniej konstrukcji dla introligatorów, wózki biblioteczne oraz zostaną odpowiednio wyposażone stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest również wsparcie pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz działań prewencyjnych poprzez szkolenia dla pracowników z zakresu psychologii pracy, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 283 172,19 zł


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.