Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Projekty > Zakończone

Projekty zakończone

Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska

Celem projektu jest m.in. zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polega na podjęciu próby zbadania kompetencji młodzieży za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej.

[więcej]

Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka otwarta na młodych – szkolenia dla bibliotekarzy

Projekt szkoleniowy „Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka otwarta na młodych” ma na celu rozwój kompetencji zawodowych bibliotekarzy w zakresie nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami, zwłaszcza tymi w wieku 13–25 lat oraz zainspirowanie bibliotekarzy do uzupełnienia oferty bibliotecznej o działania wykorzystujące nowe technologie i dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb młodzieży.

[więcej]

COOLtura książki

„COOLtura książki” to projekt promujący literaturę dla dzieci i młodzieży, na który składa się szereg rozmaitych przedsięwzięć animujących czytelnictwo, m.in.: zajęcia w klubie bobasa, piknik literacki, warsztaty literacko-ilustratorskie, podchody literackie.

[więcej]

Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887–1939

Projekt jest etapem długofalowego formowania pełnej kolekcji czasopism regionalnych z XIX i XX w., udostępnianej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej jako unikalna baza źródłowa. Grupą docelową projektu są naukowcy, studenci, miłośnicy historii regionu, pracownicy instytucji kultury i globalna publiczność.

[więcej]

Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD

Projekt stanowi kolejny etap długofalowego budowania kolekcji śląskich czasopism regionalnych z XIX i XX w., udostępnianej jako unikalna baza źródłowa dla naukowców, studentów, miłośników historii regionu, pracowników instytucji kultury i globalnej publiczności.

[więcej]

Hobbit – opowieści o powieści

W związku z przypadającą w 2017 r. 80. rocznicą pierwszego wydania powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” Biblioteka Śląska wraz ze Śląskim Klubem Fantastyki realizowała wielozadaniowy projekt „Hobbit – opowieści o powieści”.

[więcej]

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs wiedzy w zakresie czterech dziedzin: historii, geografii, literatury i dialektu śląskiego, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

[więcej]

Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC

Projekt obejmował digitalizację i udostępnienie dokumentów regionalnych, poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC, modernizację jej interfejsu oraz rozbudowę zaplecza archiwizacji i opracowania zbiorów. Zamierzenie było realizowane w partnerstwie ze stowarzyszeniami: Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego oraz Śląski Związek Chórów i Orkiestr.

[więcej]

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Celem projektu było wdrożenie kompleksowego rozwiązania technicznego służącego tworzeniu, opracowaniu i prezentacji cyfrowych postaci zbiorów zabytkowych. Zamierzenie zostało zrealizowane dzięki zapleczu technicznemu złożonemu z profesjonalnych, specjalizowanych skanerów, oprogramowania przetwarzającego skanowane obrazy oraz infrastrukturę sprzętową zapewniającą długoterminowe przechowywanie i archiwizację cyfrowych zbiorów.

[więcej]

Śląski witraż

Przedsięwzięcie obejmuje cykl warsztatów oraz wyjazdów do miejsc kultury i skierowane jest do grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, osób osadzonych w areszcie śledczym, a także seniorów.

[więcej]

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Zadanie obejmuje zakup i wymianę sprzętu komputerowego, fotograficznego i warsztatowego, koniecznego do realizacji spotkań i warsztatów komputerowych, edukacyjnych i artystycznych dla odbiorców działań bibliotecznych.

[więcej]


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.