Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Projekty > Zakończone

Projekty zakończone

Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska
Celem projektu jest m.in. zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polega na podjęciu próby zbadania kompetencji młodzieży za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej. [więcej]

Biblioteka Teatru Lwowskiego
Celem projektu jest zinwentaryzowanie i naukowe opracowanie drugiej części Biblioteki Teatru Lwowskiego, unikatowej kolekcji przechowywanej w Bibliotece Śląskiej, krytyczna edycja wybranych sztuk oraz publikacja historycznoteatralna. [więcej]

Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka otwarta na młodych – szkolenia dla bibliotekarzy
Projekt szkoleniowy „Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka otwarta na młodych” ma na celu rozwój kompetencji zawodowych bibliotekarzy w zakresie nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami, zwłaszcza tymi w wieku 13–25 lat oraz zainspirowanie bibliotekarzy do uzupełnienia oferty bibliotecznej o działania wykorzystujące nowe technologie i dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb młodzieży. [więcej]

COOLtura książki
„COOLtura książki” to projekt promujący literaturę dla dzieci i młodzieży, na który składa się szereg rozmaitych przedsięwzięć animujących czytelnictwo, m.in.: zajęcia w klubie bobasa, piknik literacki, warsztaty literacko-ilustratorskie, podchody literackie. [więcej]

Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887–1939
Projekt jest etapem długofalowego formowania pełnej kolekcji czasopism regionalnych z XIX i XX w., udostępnianej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej jako unikalna baza źródłowa. Grupą docelową projektu są naukowcy, studenci, miłośnicy historii regionu, pracownicy instytucji kultury i globalna publiczność. [więcej]

Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD
Projekt stanowi kolejny etap długofalowego budowania kolekcji śląskich czasopism regionalnych z XIX i XX w., udostępnianej jako unikalna baza źródłowa dla naukowców, studentów, miłośników historii regionu, pracowników instytucji kultury i globalnej publiczności. [więcej]

Hobbit – opowieści o powieści
W związku z przypadającą w 2017 r. 80. rocznicą pierwszego wydania powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” Biblioteka Śląska wraz ze Śląskim Klubem Fantastyki realizowała wielozadaniowy projekt „Hobbit – opowieści o powieści”. [więcej]

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku
Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs wiedzy w zakresie czterech dziedzin: historii, geografii, literatury i dialektu śląskiego, sztuki i dziedzictwa kulturowego. [więcej]

Pola widzenia książki
To cykl działań animujących czytelnictwo realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach oraz partnerskimi organizacjami i animatorami. [więcej]

Pola widzenia książki – kontynuacja
Projekt był kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r. Zakładał organizację warsztatów, akcji artystycznych, wystawy oraz spotkań zarówno dla specjalistów, jak i szerokiej publiczności. Nastawiony był na zwiększenie zakresu propozycji biblioteki oraz dostosowanie jej oferty do potrzeb współczesnego czytelnika, zwłaszcza najmłodszego lub z utrudnionym dostępem do kultury. [więcej]

Polsko-Ukraińskie Spotkania Bibliotekarzy
Najważniejszym zadaniem projektu „Polsko-Ukraińskie Spotkania Bibliotekarzy” było stworzenie okazji do wymiany doświadczeń między młodymi bibliotekarzami z dwóch krajów: Polski i Ukrainy. Przedsięwzięcie miało innowacyjny charakter, ponieważ współpraca między uczestnikami odbywała się na zasadzie peer mentoringu. [więcej]

Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC
Projekt obejmował digitalizację i udostępnienie dokumentów regionalnych, poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC, modernizację jej interfejsu oraz rozbudowę zaplecza archiwizacji i opracowania zbiorów. Zamierzenie było realizowane w partnerstwie ze stowarzyszeniami: Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego oraz Śląski Związek Chórów i Orkiestr. [więcej]

Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska 2 połowy XX wieku
Książka pt. „Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska 2 połowy XX wieku” to pierwszy tom planowanej przez Bibliotekę Śląska serii monograficznej poświęconej architekturze i jej wybitnym twórcom działającym w Polsce w okresie powojennym. [więcej]

Rzeczowo o rzecznictwie
Głównym celem projektu były działania edukacyjne – przeszkolenie bibliotekarzy województwa śląskiego z zakresu umiejętności rzeczniczych wykorzystywanych podczas reprezentowania instytucji na arenie lokalnej oraz krajowej. [więcej]

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
Celem projektu było wdrożenie kompleksowego rozwiązania technicznego służącego tworzeniu, opracowaniu i prezentacji cyfrowych postaci zbiorów zabytkowych. Zamierzenie zostało zrealizowane dzięki zapleczu technicznemu złożonemu z profesjonalnych, specjalizowanych skanerów, oprogramowania przetwarzającego skanowane obrazy oraz infrastrukturę sprzętową zapewniającą długoterminowe przechowywanie i archiwizację cyfrowych zbiorów. [więcej]

Śląski witraż
Przedsięwzięcie obejmuje cykl warsztatów oraz wyjazdów do miejsc kultury i skierowane jest do grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, osób osadzonych w areszcie śledczym, a także seniorów. [więcej]

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Zadanie obejmuje zakup i wymianę sprzętu komputerowego, fotograficznego i warsztatowego, koniecznego do realizacji spotkań i warsztatów komputerowych, edukacyjnych i artystycznych dla odbiorców działań bibliotecznych. [więcej]

Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej
Przedsięwzięcie obejmuje zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, m.in. sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz sprzętu ekspozycyjnego do pomieszczeń wystawienniczych instytucji. [więcej]


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.