Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Projekty > Zakończone > Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC

Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC wraz z digitalizacją i udostępnieniem piśmiennictwa regionalnego

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura cyfrowa

Termin realizacji: do grudnia 2017 r.

Projekt obejmował digitalizację i udostępnienie dokumentów regionalnych, poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC, modernizację jej interfejsu oraz rozbudowę zaplecza archiwizacji i opracowania zbiorów. Zamierzenie było realizowane w partnerstwie ze stowarzyszeniami: Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego oraz Śląski Związek Chórów i Orkiestr.

Digitalizacja obejmowała:

  1. Regionalne czasopisma licencjonowane – publikowane w ŚBC przez stowarzyszenie BGZG w ramach prowadzonego własnymi środkami projektu "Regionalna prasa lokalna" (więcej: http://tiny.pl/grk9k) ilustrują bieżące wydarzenia i najnowszą historię regionu na poziomie lokalnych społeczności. Stanowią one materiał rozproszony i z czasem zanikający, bo publikowany doraźnie w serwisach urzędów miast, gmin, na stronach domów kultury, czy parafii. W ramach projektu zostały zdigitalizowane i upublicznione w ŚBC papierowe początki uzupełniające 9 najobszerniejszych tytułów czasopism, głównie formatu III i IV, o dłuższej tradycji i wartości lokalnej (większe ośrodki miejskie), Przykładowe tytuły: "Życie Bytomskie", "Gazeta Częstochowska", "Głos Pszczyński", "Jastrząb", "W Bielsku-Białej".
  2. Unikatowe dokumenty Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr i najstarszych śląskich zespołów muzycznych. Są to najczęściej rękopisy, wytworzone przez śląski ruch śpiewaczy w ciągu 106 lat istnienia organizacji śpiewaczej oraz przez poszczególne zespoły w toku ich działalności wyprzedzającej utworzenie Związku. Są one bezcennym i unikatowym świadectwem dokonań prężnego stowarzyszenia amatorów chóralnego śpiewu oraz zespołów muzycznych regionu. Spuścizna obejmuje kroniki, protokolarze, spisy orkiestr, chórów i dyrygentów, inwentarze zbiorów muzycznych, etc., w ilości nie mniejszej niż 150 dokumentów. Ważnym działaniem jest zachowanie poprzez cyfryzację unikatowego zbioru na wypadek ewentualnego zniszczenia w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych – oryginały są bowiem przechowywane przez zespoły.
  3. Źródłowe czasopisma bieżącej bibliografii Śląska, w tym z lat 1935–39, (ze zbiorów BŚ) objęły listę 16 przedwojennych tytułów ciągów czasopism, formatu od I do IV, zawierających także numery z lat 1935–39, przytaczanych w przedwojennej bibliografii Śląska. Przykładowe tytuły: "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka", "Wiadomości Statystyczne Miasta Katowic", "Wiadomości Statystyczne Miasta Chorzowa", "Szkoła Śląska", "Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego".

W ramach projektu został poszerzony dostęp do nowych i istniejących zasobów ŚBC poprzez zakup i instalację oprogramowania OPAC Bibliografia, retrokonwersję opisów bibliografii 1935–1939 i wykonanie powiązań do źródłowych dokumentów z ŚBC. Umożliwiło to także internetowe upublicznienie bazy 88 tys. rekordów naukowej bibliografii Śląska oraz szeregu bibliografii tematycznych.

Modernizacja interfejsu ŚBC objęła: wdrożenie WCAG 2.0, "mobilnego" (responsywnego) interfejsu oraz wieloformatowych publikacji, a zakup sprzętu: macierz i komputer redaktorski.

Projekt został zrealizowany do końca 2017 r., a jego wartość wynosi 236 518 zł.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo MKiDN

Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.