Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Projekty > Zakończone > Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (ŚIBZZ) realizowany jest przez Bibliotekę Śląską w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
Całkowita wartość projektu wyniosła 7 027 565,30 zł, wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej – 5 951 988,03 zł, a pozostałą kwotę stanowiły środki budżetowe Województwa Śląskiego.

Termin realizacji: od 2009 r. do 2013 r.

Celem projektu było wdrożenie kompleksowego rozwiązania technicznego służącego tworzeniu, opracowaniu i prezentacji cyfrowych postaci zbiorów zabytkowych. Zamierzenie zostało zrealizowane dzięki zapleczu technicznemu złożonemu z profesjonalnych, specjalizowanych skanerów, oprogramowania przetwarzającego skanowane obrazy oraz infrastrukturę sprzętową zapewniającą długoterminowe przechowywanie i archiwizację cyfrowych zbiorów. W ramach projektu dokonano integracji powstałego rozwiązania ze Śląską Biblioteką Cyfrową, która jest prezentacyjnym systemem utworzonych cyfrowych publikacji.

W aspekcie społeczno-kulturowym realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Adresatami projektu byli naukowcy, dydaktycy i studenci szeregu dyscyplin humanistycznych, a także – ze względu na globalną prezentację zasobów – szeroka, krajowa i zagraniczna publiczność zainteresowana dostępem do zabytków dziedzictwa kulturowego, przechowywanych w Bibliotece Śląskiej.

W ramach projektu powstał zasób cyfrowy liczący blisko 27 000 publikacji, utworzonych w drodze skanowania zbiorów Biblioteki Śląskiej, na które składają się inkunabuły, starodruki, grafika, kartografia, zabytkowe pocztówki, druki ulotne oraz czasopisma. Digitalizacja dzieł wytypowanych przez bibliotekarzy Działu Zbiorów Specjalnych i Zbiorów Śląskich – prócz udostępnienia interesującego przekroju dokumentów – przyczyniła się do zdobycia przez pracowników biblioteki specjalistycznego doświadczenia w zakresie cyfryzacji różnych rodzajów piśmiennictwa.

Realizacja projektu zapewniła także znaczące podniesienie bezpieczeństwa zbiorów zabytkowych (na wypadek zniszczenia lub kradzieży), a także umożliwiła wykonanie wysokiej jakości wtórników oryginałów.

Do pozostałych materialnych efektów projektu należy zaliczyć:

  • modernizację pracowni digitalizacji wraz z utworzeniem mobilnego stanowiska digitalizacji (fotografii cyfrowej),
  • utworzenie informatycznej infrastruktury sprzętowo-programowej zapewniającej długoterminowe przechowywanie cyfrowych zasobów oraz ich sprawną prezentację,
  • zakup aplikacji automatyzujących proces digitalizacji,
  • podniesienie bezpieczeństwa procesu digitalizacji oraz przechowywania zasobu w drodze zabudowy instalacji klimatyzacyjnych pracowni digitalizacji i serwerowni zapasowej oraz systemu suchego gaszenia serwerowni głównej,
  • utworzenie 11 stanowisk pracy dla zespołu realizującego projekt.

Utworzone w ramach projektu zaplecze techniczne oraz struktura organizacyjna zostały włączone do Działu Mediów Cyfrowych „Digitarium”, celem kontynuacji digitalizacji cennych dokumentów piśmiennictwa.

Strona projektu

Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

logo Infrastruktura i Środowisko logo Biblioteki Śląskiej logo EFRR

Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.