Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Bibliotekarze i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Bibliotekarze i Cele Zrównoważonego Rozwoju

W Bibliotece Śląskiej 23 i 24 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030” dla pracowników bibliotek publicznych województwa śląskiego. Prowadzącymi były: Mariola Ratschka z Ośrodka Informacji ONZ oraz Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło 39 bibliotekarzy z miejskich, miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych.

Podczas warsztatów wykorzystano elementy autorskiego projektu edukacyjnego Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie oraz International Advocacy Programme, programu rzeczniczego IFLA dla bibliotek publicznych. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) jako główny temat spotkania to ważna kwestia nie tylko dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i krajowych rządów, ale także dla instytucji pracujących dla społeczności lokalnych. Biblioteki publiczne cieszą się zaufaniem społecznym i umożliwiają dostęp do informacji, dlatego są ważnymi partnerami w promocji postanowień Agendy 2030.

Uczestnicy poznali znaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do rozwoju świata w skali globalnej i regionalnej, a także instytucje zajmujące się wdrażaniem Agendy 2030: Ośrodek Informacji ONZ oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA). Identyfikacja zadań gospodarczych i społecznych realizowanych przez władze samorządowe pozwoliła uczestnikom wyszczególnić sfery, które biblioteki publiczne mogą także rozwijać w swojej działalności i we współpracy z innymi instytucjami w regionie. Z kolei analiza potencjału i słabych stron instytucji pomogła określić możliwości działania oraz wskazać partnerów, których biblioteki mogą zaprosić do promocji Celów w społecznościach lokalnych.

Biblioteki publiczne, wykorzystując swój potencjał, mogą stać się miejscami ważnymi na mapie ośrodków wspierających wdrażanie Agendy 2030. Uczestnicy warsztatów wskazali, że działania bibliotek mogą obejmować:

  • organizację spotkań informacyjnych – przybliżających Cele Zrównoważonego Rozwoju – dla mieszkańców, nauczycieli, pracowników innych instytucji oraz polityków;
  • tworzenie identyfikacji wizualnej biblioteki z wykorzystaniem ikon SDG;
  • podkreślanie realizacji Agendy 2030 przez biblioteki w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych;
  • współpracę środowiska bibliotekarskiego (SBP, biblioteki powiatowe, biblioteka wojewódzka, Biblioteka Narodowa) w ramach promocji działań bibliotek;
  • stworzenie miejsca na platformie SBP umożliwiającego publikację przykładów realizacji Celów;
  • projekty rzecznicze wzmacniające pozycje bibliotek.

W realizacji tych zamierzeń bibliotekarze potrzebują wsparcia bibliotek wyższego szczebla, organizacji bibliotekarskich i odpowiednich ministerstw zajmujących się Agendą 2030: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przeprowadzone warsztaty zainaugurowały spotkania bibliotekarzy województwa śląskiego w sprawie współpracy w promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju w bibliotekach publicznych.

Ulotka „Biblioteki na rzecz Agendy 2030” do pobrania.
Galeria zdjęć z warsztatów.
Relacja filmowa z pierwszego dnia warsztatów.


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.