Termin realizacji: 1.03–31.12.2019 r.

Głównym celem projektu było przeszkolenie pracowników śląskich bibliotek publicznych z zakresu umiejętności pracy z czytelnikiem „niestandardowym” wymagającym odpowiedniego podejścia i metod pracy. Aby lepiej zrozumieć potrzeby odbiorcy w bibliotece, uczestnicy projektu wzieli udział w czterech blokach tematycznych składających się z wykładów przygotowanych przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i literatury.

Ważnym założeniem projektu było także odniesienie do strony praktycznej pracy bibliotekarza i zasobów bibliotek jakie mogą być wykorzystane we współpracy z czytelnikami. Posiadanie wiedzy o zjawiskach społecznych pozwoli na lepsze zrozumienie i dostosowanie odpowiednich środków i metod pracy do wyznaczonych odbiorców.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program Partnerstwo dla Książki.