Termin realizacji: 15.07–31.12.2021 r.

Celem zadania „Biblioteka totalna – zakup niezbędnego wyposażenia do pracy zdalnej biblioteki oraz świadczenia profesjonalnych usług” jest wyposażenie trzech budynków Biblioteki Śląskiej w specjalistyczny sprzęt, podnoszący jakość pracy i nieodzowny, by zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z usług biblioteki oraz jej pracownikom w związku z epidemią koronawirusa. Projekt realizowany jest w ramach ministerialnego programu „Infrastruktura kultury”.

Sprzęt, który trafi do placówki dzięki projektowi, będzie służył czytelnikom, chcącym skorzystać z pełnej oferty kulturalnej książnicy – w tym osobom ze szczególnymi potrzebami. Będzie służył także pracownikom, których praca przekłada się na efektywne działanie całej instytucji i wpływa na jakość świadczonych usług. Będzie mógł być wykorzystywany do pracy o charakterze stacjonarnym, a także zdalnej. 

W ramach projektu „Biblioteka totalna…”  Biblioteka Śląska zyska m.in. sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, akcesoria, oprogramowanie), audiowizualny, fotograficzny,  nagłośnieniowy, sprzęt do monitoringu, sprzęt biurowy i poligraficzny oraz odtwarzacze cyfrowe książek mówionych „Czytak” dla osób niewidomych .

Ważny jest fakt, że książnica wzbogaci się o urządzenia, które zapewnią, wymaganą przez prawo, dostępność cyfrową materiałom multimedialnym publikowanym w sieci, takim jak klipy promocyjne, podcasty czy zapiski ze spotkań z pisarzami.

Realizacja projektu i zakup sprzętu ugruntuje pozycję Biblioteki Śląskiej jako  najstarszej i największej książnicy naukowej na Górnym Śląsku, wydającej m.in. literaturę naukową, dydaktyczną i popularyzatorską. Umocni ją również jako ważną na mapie regionu instytucję kultury, kierującą ofertę do różnorodnych grup odbiorców, mających odmienne wymagania i potrzeby. Podniesie jakość bibliotecznych usług, uatrakcyjni je i zagwarantuje, że będą bezpieczne.


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.