Dary dla Biblioteki Śląskiej

Biblioteka Śląska przyjmuje w darze następujące materiały:

 • rękopisy
 • książki
 • periodyki
 • fotografie
 • pocztówki
 • ulotki
 • mapy
 • atlasy

– szczególnie dokumenty dotyczące Śląska i Zagłębia.

Przekazanie darów należy uzgadniać z pracownikami Biblioteki Śląskiej.
Materiały pozostawione bez uzgodnienia z pracownikami upoważnionymi do przyjmowania darów nie będą włączane do zbiorów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 35
e-mail: dary@bs.katowice.pl


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.