Tekst odczytywalny maszynowo

Biblioteka Śląska jest biblioteką publiczną i wojewódzką o statusie naukowym. To jedna z największych biblioteka na Śląsku. Mieści się w 3 budynkach.

Główny budynek Biblioteki Śląskiej znajduje się przy placu Rady Europy 1 w Katowicach.

Możesz tu:

 • wypożyczyć książkę,
 • przeczytać gazetę lub czasopismo,
 • przejrzeć na miejscu inne dokumenty, np. mapy, plany, atlasy, grafiki, pocztówki, fotografie, rękopisy, maszynopisy,
 • skorzystać z Internetu,
 • otrzymać informację bibliograficzną,
 • skserować dokumenty,
 • zeskanować dokumenty,
 • obejrzeć wystawę,
 • wziąć udział w ciekawych spotkaniach,
 • dzieci mogą skorzystać z kącika z grami i zabawkami.

Wypożyczalnia, Strefa Otwarta, Czytelnia Główna i Czytelnia Czasopism Bieżących są czynne:

 • w poniedziałki od godziny 12.00 do godziny 20.00,
 • od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 20.00,
 • w soboty od godziny 8.00 do godziny 15.00.

W budynku znajdują się windy i toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aby uzyskać informacje zadzwoń pod numer telefonu 32 208 37 40.
Możesz też napisać e-mail: info@bs.katowice.pl.

W budynku przy ulicy Francuskiej 12 w Katowicach mieszczą się między innymi Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej oraz Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

W Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej możesz:

 • wziąć udział w zajęciach edukacyjnych i artystycznych,
 • obejrzeć wystawę,
 • skorzystać z czytelni, w której są książki związane ze sztuką.

Jeśli chcesz skontaktować się z Domem Oświatowym, zadzwoń pod numer telefonu 32 255 43 21 lub wyślij e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl.

Instytut Dokumentacji Architektury prowadzi działalność dotyczącą dziedzictwa architektury Górnego Śląska.

Jeśli chcesz skontaktować się z Instytutem Dokumentacji Architektury, zadzwoń pod numer telefonu 785 710 210 lub wyślij e-mail: ida@bs.katowice.pl.

W budynku przy ulicy Ligonia 7 w Katowicach mieszczą się między innymi Instytut Badań Regionalnych oraz Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej.

Instytut Badań Regionalnych to ośrodek zajmujący się badaniami regionalnymi w Katowicach.
Jeśli chcesz skontaktować się Instytutem Badań Regionalnych, zadzwoń pod numer telefonu 32 251 42 21 lub wyślij e-mail: ibr@bs.katowice.pl.

W Dziale Biblioterapeutycznym możesz:

 • wziąć udział w warsztatach edukacyjnych,
 • wziąć udział w spotkaniach kulturalnych,
 • obejrzeć wystawę.

W budynku znajdują się platformy umożliwiające transport osób z niepełnosprawnościami na piętro oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz skontaktować się z Działem Biblioterapeutycznym, zadzwoń pod numer telefonu 32 251 42 21 lub wyślij e-mail: biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl.


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.