Projekty

Biblioteka Śląska jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego, która – zgodnie ze swoim statutem – prowadzi działalność biblioteczną, bibliograficzną, dokumentacyjną, edukacyjną, wydawniczą, popularyzatorską, instrukcyjno-metodyczną i naukowo-badawczą. Pozyskuje fundusze z programów unijnych i ministerialnych, dotacji, grantów, które wykorzystuje do realizacji własnych projektów. Dofinansowania pochodzą m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt w realizacji

PoznajMY ŚLĄSKIE 1922–1939

Termin realizacji: 15.03–20.11.2022 r. „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939” jest projektem edukacyjnym, który poprzez aktywizację nauczycieli, uczniów…
Projekt zrealizowany

Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej

Termin realizacji: 2020 r. Zadanie „Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej” miało na celu rozwój przestrzeni Biblioteki…
Projekt w realizacji

Społeczna Pracownia Digitalizacji

Termin realizacji: od 2007 r. do nadal Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) to projekt utworzenia wielofunkcyjnej pracowni…
Projekt zrealizowany

Pola widzenia książki – kontekst

Termin realizacji: 6.03–31.12.2020 r. „Pola widzenia książki – kontekst” w zakresie działań animujących czytelnictwo na Śląsku jest…
Projekt w realizacji

Erasmus + Bibliotekarze = Nowe Technologie

Projekt : „Erasmus + Bibliotekarze = Nowe Technologie” (nr 2021-1-PL01-KA122-ADU-000020896) Termin realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2022 r.…
Projekt zrealizowany

Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania

Termin realizacji: 2.03–31.12.2020 r. Głównym celem projektu było przygotowanie pracowników bibliotek publicznych do wykorzystania…
Projekt zrealizowany

W muzycznym klimacie

Termin realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2020 r. „W muzycznym klimacie” to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i seniorów…
Projekt w realizacji

Plenerowa Akademia Komiksowa – kontynuacja

Termin realizacji: 03.01–31.12.2022 r. Plenerowa Akademia Komiksowa – kontynuacja to projekt będący platformą wspólnych działań amatorów…
Projekt zrealizowany

Książka – podróż bez walizki

Termin realizacji: 01.07–31.12.2021 r. Cel: promocja czytelnictwa w wyizolowanej grupie społecznej, jaką są osadzeni. W ramach…
Projekt zrealizowany

Książki online dla każdego!

Termin realizacji: sierpień 2021 r. – lipiec 2022 r. Książki online dla każdego to projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców…
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.