Zrealizowane

Projekt zrealizowany

Książka – podróż bez walizki

Termin realizacji: 01.07–31.12.2021 r. Cel: promocja czytelnictwa w wyizolowanej grupie społecznej, jaką są osadzeni. W ramach…
Projekt zrealizowany

Książki online dla każdego!

Termin realizacji: sierpień 2021 r. – lipiec 2022 r. Książki online dla każdego to projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców…
Projekt zrealizowany

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs wiedzy w zakresie czterech dziedzin: historii, geografii,…
Projekt zrealizowany

Pierwsze polskie kompletne wydanie „Opowieści kanterberyjskich” Geoffreya Chaucera

Termin realizacji: 04.01–31.12.2021 r. Celem zadania jest publikacja nowego – pierwszego pełnego – przekładu „Opowieści kanterberyjskich” Geoffreya…
Projekt zrealizowany

Plenerowa Akademia Komiksowa

Termin realizacji: 02.04–31.12.2021 r. Plenerowa Akademia Komiksowa to projekt będący platformą wspólnych działań amatorów i wybitnych…
Projekt zrealizowany

Pola widzenia książki

Termin realizacji: 1.03.2017–31.12.2017 r. W 2017 r. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej rozpoczął realizację wyjątkowego przedsięwzięcia…
Projekt zrealizowany

Pola widzenia książki – kontekst

Termin realizacji: 6.03–31.12.2020 r. „Pola widzenia książki – kontekst” w zakresie działań animujących czytelnictwo na Śląsku jest…
Projekt zrealizowany

Pola widzenia książki – kontynuacja

Termin realizacji: 1.05–31.12.2018 r. „Pola widzenia książki – kontynuacja” to kompleksowe przedsięwzięcie, którego założeniem było…
Projekt zrealizowany

Pola widzenia książki – pomosty

Termin realizacji: 14.04–31.12.2021 r. Projekt „Pola widzenia książki”, realizowany od 2017 r., został zaplanowany jako wieloletni cykl,…
Projekt zrealizowany

Pola widzenia książki – w podróży

Termin realizacji: 1.05–31.12.2019 r. Projekt „Pola widzenia książki – w podróży” stanowił kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017…
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.