Zrealizowane

Projekt zrealizowany

Polsko-Ukraińskie Spotkania Bibliotekarzy

Termin realizacji: 1.02–31.08.2017 r. Najważniejszym zadaniem projektu „Polsko-Ukraińskie Spotkania Bibliotekarzy” było stworzenie okazji…
Projekt zrealizowany

Portrety filmowe architektów Górnego Śląska 2 poł. XX w.

Termin realizacji: 6 maja – 2 listopada 2020 r. W 2020 r. Instytut Dokumentacji Architektury zrealizował 1 część kolekcji filmowej,…
Projekt zrealizowany

Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC wraz z digitalizacją i udostępnieniem piśmiennictwa regionalnego

Termin realizacji: do grudnia 2017 r. Projekt obejmował digitalizację i udostępnienie dokumentów regionalnych, poszerzenie…
Projekt zrealizowany

Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska 2 połowy XX wieku

Termin realizacji: od lipca do grudnia 2017 r. Książka pt. „Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo…
Projekt zrealizowany

Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania

Termin realizacji: 2.03–31.12.2020 r. Głównym celem projektu było przygotowanie pracowników bibliotek publicznych do wykorzystania…
Projekt zrealizowany

Rzeczowo o rzecznictwie

Termin realizacji: 01.03–30.11.2018 r. Głównym celem projektu były działania edukacyjne – przeszkolenie bibliotekarzy województwa śląskiego…
Projekt zrealizowany

Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej

Termin realizacji: 2020 r. Zadanie „Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej” miało na celu rozwój przestrzeni Biblioteki…
Projekt zrealizowany

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (ŚIBZZ) realizowany jest przez Bibliotekę Śląską w ramach działania 11.1 Ochrona…
Projekt zrealizowany

Śląski witraż

Termin realizacji: od września do grudnia 2015 r. Przedsięwzięcie obejmowało cykl warsztatów oraz wyjazdów do miejsc kultury…
Projekt zrealizowany

W muzycznym klimacie

Termin realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2020 r. „W muzycznym klimacie” to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i seniorów…
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.