Zrealizowane

Projekt zrealizowany

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Program cykliczny realizowany w latach 2016–2020. Jego celem była poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek…
Projekt zrealizowany

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Termin realizacji: 2015 r. Zadanie obejmowało zakup i wymianę sprzętu komputerowego, fotograficznego i warsztatowego, koniecznego…
Projekt zrealizowany

Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej

Termin realizacji: 30.07–31.12.2018 r. Przedsięwzięcie obejmowało zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej…
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.