Literatura (proza, poezja, dramat, esej)

Poetyka ucha. O wierszach Wojciecha Brzoski, KOPalnia. Krytyka, obraz, poezja, t. 1

Wojciech Brzoska i in., red. Jan Baron, Zbigniew Kadłubek

Tymczasem historia, która wyłania się z wierszy Brzoski i którą bardzo chciałabym usłyszeć, jest opowieścią…

cena:  50,00 zł

Teatr Ś/śląski. Historie mówione

red. Zbigniew Kadłubek, Sara Nowicka, Krystian Węgrzynek

2022 rok obfituje w ważne jubileusze: stulecie Biblioteki Śląskiej oraz kilka rocznic w Teatrze Śląskim…

cena:  40,00 zł

Pamięć pogranicza/The Borderland Memory

Karolina i Piotr Jakoweńko, tłumaczenie na angielski Tomek Grząślewicz

Ziemia pogranicza niesie ciężar dziedzictwa ludzi żyjących tu przed nami – swoich i obcych. Ten ciężar…

cena:  49,00 zł

Baśnienie

Joanna Lewandowska, obrazy Grzegorz Chudy

mieszka tu kobieta / której świat wiecznie się rozsypuje a ona / zbiera kawałki i wkłada w kieszenie /…

cena:  26,00 zł

Abisal

Marzena Orczyk-Wiczkowska, grafiki Alicja Kalinowska

Strefa głębinowa, do której zaprasza nas Marzena Orczyk-Wiczkowska w swojej książce, tym różni się…

cena:  26,00 zł

Gościć sójki

Kalina Jaglarz, rysunki Marija Babiak

Z ust poezji Kaliny Jaglarza mówią zwierzęta i uchodźcy przy białoruskiej granicy. Słowo zostaje wygnane…

cena:  26,00 zł

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.