Reprinty i edycje tekstów dawnych

Do Ciebie, Polsko, wracamy…

Praca zbiorowa

Album został wydany z okazji 85. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski. Zawiera reprint tekstu…

cena:  20,00 zł

Bajki

Michał Bałucki

Edycja „Bajek” – dotąd niepublikowanej trzyaktowej komedii Michała Bałuckiego, wystawionej po raz pierwszy 13…

cena:  25,00 zł

Katalog książąt i królów polskich

Teodor Zawacki

Reprint książki Teodora Zawackiego, która ukazała się w 1609 r., pod tytułem Catalogus ducum atque…

cena:  20,00 zł

Budowa gmachu województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach. Album ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Praca zbiorowa

Reprint albumu znajdującego się w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, który ukazał się…

cena:  35,00 zł

Columba gemens et dolens albo Gołębica stękająca i bolejąca Bolesna Panna Maryja

Sylwester Rodkiewicz

Edycja kazania tematycznego krakowskiego kanonika regularnego od pokuty Sylwestra Rodkiewicza (ur. ok.…

cena:  25,00 zł

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.