Folia Scientica Bibliothecae Silesianae

Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku. Człowiek – dzieło – recepcja. Studium biograficzne

Jan Rodak

Studium biograficzne poświęcone niesłusznie zapomnianemu duchownemu katolickiemu Grzegorzowi Janowi Zdziewojskiemu…

cena:  30,00 zł

Anni Sancti. Lata Święte w pamiętnikach, dziennikach i książeczkach jubileuszowych

Anna Musialik

Rozprawa dotycząca tradycji celebrowania roku jubileuszowego. Autorka zanalizowała wspomnienia z udziału w Latach…

cena:  30,00 zł

Józef Chmieliński. Lwowski aktor, malarz i rzeźbiarz

Barbara Maresz

Inspiracją do napisania książki stały się rysunki i szkice znakomitego aktora, a także zdolnego malarza…

cena:  25,00 zł

Biblioteka Teatru Lwowskiego cz. 1 (Tom I, Tom II)

Barbara Maresz

Biblioteka Teatru Lwowskiego to największy, zachowany w Polsce, historyczny zbiór egzemplarzy teatralnych.…

cena:  30,00 zł

Tolle lege. Ze studiów nad dawną książką

Jan Rodak

Zbiór rozpraw, szkiców i przyczynków, będących rezultatem – prowadzonych w latach 1998–2013 – badań…

cena:  30,00 zł

Adam Gdacjusz. Z dziejów kaznodziejstwa śląskiego

Izabela Kaczmarzyk

Książka powstała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego jako rozprawa doktorska Izabeli Kaczmarzyk.…

cena:  20,00 zł

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.