Polonica

Roztrząsania literackie. Studia o języku polskim

Jiří Damborský

Niniejsza książka to zbiór tekstów powstałych w ostatnich piętnastu latach. Napisał je urodzony…

cena:  25,00 zł

Między nami

Matthias Kneip

Dwujęzyczny, polsko-niemiecki tom wierszy Matthiasa Kneipa, poety z Ratyzbony, ukazał się w serii Polonica,…

cena:  15,00 zł

Zbliżenia i kontakty raz jeszcze

Florian Śmieja

W 2003 r. nakładem Biblioteki Śląskiej w Katowicach ukazały się szkice Floriana Śmieji pt. Zbliżenia…

cena:  20,00 zł

Zbliżenia i kontakty po raz trzeci

Florian Śmieja

Trzeci tom wspomnień i szkiców prof. Floriana Śmiei, który jak dwa poprzednie ukazał się w serii…

cena:  20,00 zł

Powrót do jabłek

Janina Katz

Zbiór wierszy Janiny Katz w wyborze i przekładzie Bogusławy Sochańskiej. Poetka urodziła się w 1939 r.…

cena:  15,00 zł

Dylematy królika doświadczalnego

György Gömöri

Tomik wierszy Györgya Gömöriego z lat 1956–2001. Poeta urodził się w 1934 r. w Budapeszcie, studiował polonistykę…

cena:  15,00 zł

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.