Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera

V Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera „Katowice 2006”

Katalog wystawy

Katalog wystawy V Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera…

cena:  10,00 zł

VIII Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera Katowice 2012

Katalog wystawy

Katalog wystawy VIII Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera…

cena:  20,00 zł

IV Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera „Katowice 2004”

Katalog wystawy

Katalog wystawy IV Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera…

cena:  10,00 zł

Międzynarodowe Przeglądy Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego. Katowice 1992–2004

Praca zbiorowa

„Przeglądy ekslibrisu w Katowicach mają już swoją historię. Nie tak odległą, jak innych ośrodków…

cena:  30,00 zł

VII Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera Katowice 2010

Katalog wystawy

Katalog wystawy VII Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera…

cena:  20,00 zł

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.