Silesianka Przedstawia

Księgozbiór Kazimierza Smogorzewskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katalog (Tom 1, Tom 2)

Barbara Zgryzek, Joanna Pracka

Księgozbiór Janiny i Kazimierza Smogorzewskich przekazany został Bibliotece Śląskiej w latach 1991-1994.…

cena:  15,00 zł

Literatura numizmatyczna w zbiorach Biblioteki Śląskiej

Adam Machnik

Bogaty księgozbiór Biblioteki Śląskiej zawiera wiele cennych pozycji z zakresu numizmatyki, zarówno polskiej jak…

cena:  10,00 zł

Druki polskie z oficyny Kornów i Zygmunta Schlettera we Wrocławiu w zbiorach Biblioteki Śląskiej

Barbara Zgryzek

Katalog wydawnictw wrocławskiej oficyny Kornów oraz wydawnictwa Zygmunta Schlettera obejmuje druki polskie…

cena:  5,00 zł

Kolekcja Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katalog. Druki muzyczne. Część 1

Małgorzata Witowska

Prezentowana publikacja to katalog zbioru druków muzycznych, który stanowi pierwszą część z planowanej serii…

cena:  10,00 zł

Spuścizna Stefana Mariana Stoińskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katalog

Małgorzata Witowska

Wśród dokumentów muzycznych znajdujących się w Bibliotece Śląskiej są także materiały pochodzące…

cena:  10,00 zł

Kolekcja Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katalog. Druki muzyczne. Część 2

Małgorzata Witowska

Publikacja stanowi drugą część wydanego w 2005 r. katalogu, prezentującego druki muzyczne pochodzące…

cena:  10,00 zł

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.