Termin realizacji: od marca do listopada 2015 r.

Założenia programowe szkolenia:
Projekt szkoleniowy „Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka otwarta na młodych” miał na celu rozwój kompetencji zawodowych bibliotekarzy w zakresie nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami, zwłaszcza tymi w wieku 13–25 lat oraz zainspirowanie bibliotekarzy do uzupełnienia oferty bibliotecznej o działania wykorzystujące nowe technologie i dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb młodzieży.

Na projekt składały się dwa bloki wykładów:

  • Biblioteka miejscem dla młodych – trenerzy wprowadzą uczestników w świat potrzeb i oczekiwań młodych ludzi, omówią specyfikę wieku dorastania i dojrzewania, przedstawią skuteczne metody i formy pracy oraz podpowiedzą, które działania bibliotek mogą być atrakcyjne z punktu widzenia młodzieży,
  • Nowe technologie w bibliotece – to odpowiedź na zapotrzebowanie bibliotekarzy na szkolenia z zakresu nowych technologii, które są przydatne zarówno w usprawnianiu codziennej pracy jak i przygotowywaniu zajęć z młodymi użytkownikami.


Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Książki w ramach programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2015.