Osoby z niepełnosprawnościami

Budynek główny Biblioteki Śląskiej przy placu Rady Europy 1 w Katowicach zaprojektowano uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jest nie tylko nowoczesny i dobrze wyposażony, ale również spełnia wysokie normy światowe. Podjazdy prowadzą zarówno do wejścia głównego, jak i do wejścia od strony parkingu. Wewnątrz budynku znajdują się dwie przestronne windy oraz pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Prócz udogodnień architektonicznych biblioteka dysponuje rozwiązaniami multimedialnymi, które ułatwiają odbiór tekstów osobom z niepełnosprawnością wzrokową:

  • Czytak jest niewielkim urządzeniem przystosowanym do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Odtwarza książki mówione zapisane na kartach elektronicznych typu Compact Flash,
  • Auto-Lektor to urządzenie umożliwiające osobom niedowidzącym i niewidomym zapoznanie się z tekstami zawartymi w książkach i czasopismach. Pozwala na zeskanowanie, a następnie odsłuchanie wybranego tekstu. Otrzymane w ten sposób pliki czytelnik może skopiować na własny nośnik i odtwarzać poza biblioteką.

W budynku biblioteki zlokalizowanym przy ul. Ligonia 7 mieści się m.in. Dział Biblioterapeutyczny, który pełni rolę ośrodka metodycznego dla bibliotek samorządowych województwa śląskiego w zakresie czytelnictwa osób chorych i niepełnosprawnych oraz biblioterapii. Został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

  • wybudowanie podjazdu zewnętrznego,
  • zainstalowanie windy dla wózków inwalidzkich,
  • dostosowanie infrastruktury.

Dział Biblioterapeutyczny
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: +48 32 251 42 21 wew. 233
e-mail: biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl

Poleca nas portal Polska bez barier.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.