Instytut Badań Regionalnych

Platforma Eduś przygotowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, to miejsce, gdzie zostały zebrane materiały do edukacji regionalnej, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z terenu województwa śląskiego. W „Eduś” można znaleźć materiały z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii, języka polskiego i sztuki. Baza obejmuje 100 tematów (oprócz ok. 300 stron treści udostępniono również 500 zdjęć, 850 zadań i gier, 120 map dydaktycznych i historycznych, 120 schematów i wykresów).

Platforma posiada układ modułowy. Główna część tematów w ramach każdego przedmiotu dotyczy całego województwa. Jednak dla każdego szkolnego przedmiotu przygotowano także lekcje szczegółowe, poświęcone problematyce charakterystycznej dla kulturowych subregionów. Zostały one specjalnie wyróżnione odrębnymi kolorami.

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne w celach edukacyjnych i dydaktycznych (pod warunkiem zachowania praw autorskich, czyli podania źródła pochodzenia materiałów).

Nad pracami merytorycznymi w projekcie opiekę naukową sprawuje dr hab. Maciej Fic. Kierownikiem zespołu akademickiego, opracowującego założenia naukowe, był dr hab. Lech Krzyżanowski. Kierownictwo zespołu dydaktycznego, odpowiedzialnego za dydaktyzację przygotowanych materiałów, objął dr hab. Adam Hibszer. Prace redakcyjne, koncepcyjne i techniczne nadzoruje z ramienia Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej Anna Kubica.

Informacji udziela:
Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: +48 32 251 42 21 wew. 305
e-mail: ibr@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 7.00–15.00
http://ibr.bs.katowice.pl


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.