Książnica Śląska

Numer bieżący

Książnica Śląska
Numer bieżący – 35/2022

Kolejny (już drugi) tom „Książnicy Śląskiej” poświęcony został dwóm stuletnim jubileuszom: Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego i Biblioteki Śląskiej. Tym razem w części teatralnej znalazł się tylko jeden, ale bardzo obszerny artykuł o nurcie lokalnym w teatrze śląskim, pod intrygującym tytułem: Czy Melpomena mówi po śląsku? Część biblioteczną otwiera tekst o Pracowni Śląskiej oraz niezwykłych ludziach, którzy ją tworzyli (Alojzym Targu i Jadwidze Kuciance). Następne artykuły opisują unikatowe zbiory Biblioteki Śląskiej. Dziewiętnastowieczny Album autografów przenosi nas w świat lwowskich artystów i uczonych. Archiwalne fotografie Stefana Pierzchalskiego pokazują górnośląski przemysł początku XX wieku. Z kolei spuścizna katowickiego artysty fotografika Józefa Ligęzy, niedawno ofiarowana Bibliotece Śląskiej, jest niezwykłym dokumentem przemian śląskiego krajobrazu drugiej połowy XX i początku XXI stulecia.

W ostatniej części tomu (Materiałach i sprawozdaniach) znalazły się dwa teksty opisujące zbiory z tzw. „starego zasobu”: kolekcję Biblioteki Polskiej w Rumunii i zespół maszynopisów powielonych ze zbiorów niemieckiego Institut für Oberschlesische Landesforschung (Instytutu Badań nad Górnym Śląskiem), a także dwa sprawozdania: z 14. Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka w Sercu” oraz z projektu konserwatorskiego realizowanego przez Bibliotekę Śląską, Muzeum Zagłębia w Będzinie i Uniwersytet Śląski.

Cały numer

Teatr

Biblioteka

Materiały i sprawozdania


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.