Encyklopedia Województwa Śląskiego (EWOŚ) to projekt realizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej i ogólnodostępnej encyklopedii. Opracowane hasła dotyczą województwa śląskiego – jego geografii, historii i kultury. Encyklopedia Województwa Śląskiego to jednak nie tylko zbiór haseł przedmiotowych, ale także wybór łatwo dostępnych materiałów źródłowych, głównie z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Encyklopedia ma spełnić cztery podstawowe cele:

  • poznawczy – opracowanie i udostępnienie stale aktualizowanych danych na temat województwa śląskiego,
  • integracyjny – zintegrowanie środowiska badaczy i działaczy regionalnych z województwa śląskiego,
  • edukacyjny – umożliwienie powszechnego dostępu do informacji naukowej wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego,
  • promocyjny – stworzenie jednorodnego źródła informacji o województwie śląskim dla odbiorców na całym świecie.

Od istniejących portali sieciowych Encyklopedia Województwa Śląskiego różni się sposobem opracowania haseł. Mają one charakter autorski i podlegają przed edycją ocenie (recenzji naukowej) samodzielnych pracowników naukowych. Projekt jest realizowany od 2012 r. W 2019 r. zostanie opublikowany VI tom Encyklopedii Województwa Śląskiego.

Osoby zainteresowane projektem „Encyklopedia Województwa Śląskiego” prosimy o kontakt:
Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: +48 32 25 14 221 wew. 305
e-mail: ibr@bs.katowice.pl