Guliwer 1991–2002. Bibliografia zawartości - okładka. Treść może nie być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Guliwer 1991–2002. Bibliografia zawartości

Jolanta Sładek, Magdalena Tomecka

ISBN 83-87849-44-8
Data publikacji 2004
Liczba stron 274
Okładka miękka
Format 147x207
cena: 15,00 zł

Czasopismo o książce dla dziecka – „Guliwer” – ukazuje się od 1991 r. Pomysłodawczynią, założycielką i redaktorem naczelnym w latach 1991-2002 była prof. Joanna Papuzińska. Do końca 1999 r. pismo było dwumiesięcznikiem wydawanym przez Fundację „Książka dla Dziecka”. Od 2000 r. ukazuje się jako kwartalnik. W latach 2000-2002 wydawcą był Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Od 2003 r. redaktorem naczelnym „Guliwera” jest prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, a edytorem Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Bibliografia rejestruje artykuły, które ukazały się w Guliwerze w latach 1991-2002 (zob. też kontynuację z 2012 r. Guliwer 2003–2010). W omawianym okresie opublikowano także kilka numerów tematycznych. Spis ma układ chronologiczny. W obrębie roku opisy pogrupowano według działów czasopisma, zachowując ich kolejność występowania. Poszczególne lata rozpoczynają artykuły nie objęte działami, a kończą opisy ilustracji zamieszczanych na tablicach. W obrębie działów zastosowano porządek alfabetyczny według haseł autorskich. W przypadku artykułów anonimowych, zbiorowych i opracowań czynnikiem szeregującym jest pierwsze słowo tytułu.
Bibliografię uzupełniają: wykaz skrótów, indeks autorów, indeks tytułów dzieł recenzowanych i omawianych oraz indeks przedmiotowy.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.