Termin realizacji: 2017 r.

W związku z przypadającą w 2017 r. 80. rocznicą pierwszego wydania powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” Biblioteka Śląska wraz ze Śląskim Klubem Fantastyki od marca do grudnia 2017 r. realizowała wielozadaniowy projekt „Hobbit – opowieści o powieści”.

Finał projektu „Hobbit – opowieści o powieści” odbył się w ramach Katowickich Prezentacji Bibliotecznych – spotkania ludzi związanych z książką, m.in.: pisarzy, ilustratorów, wydawców, bibliotekarzy, nauczycieli. Celem tego wydarzenia, organizowanego przez Bibliotekę Śląską już od kilkunastu lat jest promocja literatury (głównie dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko), wymiana doświadczeń zawodowych oraz integracja środowiska bibliotekarskiego na Śląsku.

W ramy przedsięwzięcia wpisały się następujące wydarzenia:

  • występ Teatru Wilamowskiego ze spektaklem pt. „Hobbit. Hejn an cyryk”, złożonym z fragmentów powieści Tolkiena pt. „Hobbit”, wystawianym w unikatowym języku wilamowskim (etnolekcie wilamowskim) z polskimi napisami, przygotowanym przez dzieci i młodzież, które uczą się języka swoich przodków. Wilamowianie są bowiem potomkami osadników holenderskich, niemieckich i szkockich. Młodzi artyści (oraz członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Wilamowice) fragmenty „Hobbita” przetłumaczyli sami. Samodzielnie też uszyli kostiumy i wykonali dekoracje do spektaklu;
  • warsztaty kaligrafii prowadzone przez Grzegorza Barasińskiego, kaligrafa z Krakowa, założyciela Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego, pomysłodawcę i organizatora Letniej Szkoły Kaligrafii i Iluminacji podczas której dla laureata I miejsca konkursu nagrodą było Pióro Prezydenta RP, założyciela Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych, specjalistę w swojej dziedzinie;
  • warsztaty języka elfickiego Quenya prowadzone przez tolkienistę Ryszarda Derdzińskiego, specjalistę w tej dziedzinie, sprawnie posługującego się językiem elfów;
  • pokaz taneczny w wykonaniu zespołu Lorien, którego trzonem są branle – prawdopodobnie najstarsze tańce europejskie do dziś kultywowane w Bretanii i okolicach;
  • sesja naukowa prowadzona przez Elżbietę Gepfert z udziałem znawców tematu, tolkienistów i tłumaczy m.in. dr. Marka Gumkowskiego, dr Edyty I. Rudolf, Anny Adamczyk-Śliwińskiej, Pauliny Braiter-Ziemkiewicz, Ryszarda Derdzińskiego i Marka Szołtyska;
  • ogólnopolskie konkursy – plastyczny i literacki – organizowane w pierwszym półroczu 2017 r. z pomocą Kuratorium Oświaty w Katowicach, dla uczniów 5. i 6. klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół gimnazjalnych (wpłynęło 117 opowiadań i 247 prac plastycznych, z których Jury wyłoniło laureatów nagród głównych i nagród specjalnych oraz przyznało dodatkowe wyróżnienia).

Publikacje związane z tematem przewodnim oferowały Wydawnictwo Prószyński i S-ka, promujące po raz pierwszy wydaną w Polsce publikację „Beren i Luthien” i Wydawnictwo Śląskie ABC specjalizujące się w przekładach m.in. „Hobbita” na gwarę śląską. Dodatkowo na wszystkich uczestników wydarzenia czekała niespodzianka – hobbicki poczęstunek przygotowany zgodnie z uwagami, które można odnaleźć w opisach Tolkiena.

Wydarzeniu towarzyszyły specjalnie przygotowanie wystawy: wyróżnionych prac plastycznych konkursu „Hobbit – opowieści o powieści” przegotowania przez Bibliotekę Śląską oraz wystawa prezentująca okładki wybranych międzynarodowych tłumaczeń „Hobbita” oraz niezwykłą postać J.R.R. Tolkiena przygotowana przez sekcję artystyczną Śląskiego Klubu Fantastyki. Wybrane biblioteki województwa śląskiego (co roku z innych miast regionu) na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentują najciekawsze formy swojej działalności związane bezpośrednio z tematem przewodnim wydarzenia. W tym roku mogliśmy zapoznać się z pracą bibliotek z Będzina, Czeladzi, Jaworzna, Sosnowca, Świętochłowic i Zawiercia.


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice