Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląska Fotografia Prasowa!

Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy z Instytutem Fotografii Twórczej w Opawie – ogłaszają kolejną, osiemnastą edycję międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa.

To konkurs, który wśród fotoreporterów i publiczności zyskał już renomę i popularność. Uczestniczą w nim profesjonalni fotograficy i amatorzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami i instytucjami – którzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w poprzednim roku kalendarzowym.

Zdjęcia można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej.

Termin składania prac upływa 12 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkursu, która wyłoni zdjęcia na wystawę konkursową jak również wskaże Laureatów konkursu.

Materiały do pobrania:

Dodatkowych informacji udziela Dział Promocji Biblioteki Śląskiej:
promocja@bs.katowice.pl, tel. 32 20 83 739.