Z uwagi na stan epidemii Biblioteka Śląska jest czynna w ograniczonym zakresie. Z Wypożyczalni można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00 (odbiór zamówionych i zwrot wypożyczonych materiałów).

weekendy Biblioteka Śląska będzie nieczynna.

Książki ze Strefy Otwartej można zamówić przez Katalog Integro.
Biblioteka nie przyjmuje do odwołania żadnych darów.

Czytelnia Główna będzie czynna (od czwartku, 7 stycznia 2021 r.) od poniedziałku do piątku w godz.:

  • 10.00–13.45
  • 14.15–18.00

W godz. 13.45–14.15 dezynfekcja.

Z czytelni, po wcześniejszym obowiązkowym zarezerwowaniu miejsca, mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Biblioteki Śląskiej po okazaniu własnej, aktualnej karty bibliotecznej.

Rezerwacja możliwa poprzez:

  • formularz (po wypełnieniu i wysłaniu czytelnik otrzyma zwrotną mailową informację o dostępności wybranego terminu)
    lub
  • telefonicznie +48 32 208 38 81

Potwierdzenia rezerwacji – telefonicznych i mailowych – realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Zamówienia na wszystkie typy zbiorów należy składać online, najpóźniej na dzień przed wizytą w czytelni. Zbiory zarejestrowane w bazie elektronicznej, posiadające lokalizację i status dostępności, należy zamawiać w katalogu Integro, zamówienia na pozostałe materiały biblioteczne można składać mailowo (na etapie potwierdzania rezerwacji) lub telefonicznie. Maksymalnie można zamówić 5 woluminów (wszelkiego typu zbiorów). O możliwości i trybie korzystania z mikrofilmów, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica oraz zbiorów specjalnych i śląskich decyduje dyżurujący bibliotekarz.

Wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury ciała czytelników (zgodnie z Decyzją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.291.2020). Wynik pomiaru powyżej 38°C rozpoczyna procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i uniemożliwia skorzystanie z czytelni.

Miejsca w czytelni są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza. W czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 korzystających.

W czytelni nie ma dostępu do księgozbioru podręcznego, urządzeń kopiujących oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W celu wykonania kopii można użyć własnego urządzenia mobilnego.

Istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi.

Czytelnik ma możliwość odłożenia udostępnionych materiałów bibliotecznych do następnej wizyty, jednak nie dłużej niż na 7 dni roboczych.

Czytelnie specjalistyczne pozostają nieczynne do odwołania.

Pracownicy działów Biblioteki Śląskiej służą dodatkową pomocą w godz. 8.00–15.00 (poniedziałek-piątek):

Czytelnicy i pracownicy Biblioteki Śląskiej są zobligowani do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W tym przestrzegania aktualnego wymogu, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zostanie umieszczona stosowna informacja o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece.

O zmianach będziemy informować na bieżąco we wszystkich kanałach informacyjnych.

Biblioteka Śląska
plac Rady Europy 1
40-021 Katowice