Z uwagi na stan epidemii Biblioteka Śląska jest czynna w ograniczonym zakresie. Z Wypożyczalni można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00 (odbiór zamówionych i zwrot wypożyczonych materiałów).

weekendy Biblioteka Śląska będzie nieczynna.

Książki ze Strefy Otwartej można zamówić przez Katalog Integro.
Biblioteka nie przyjmuje do odwołania żadnych darów.

Czytelnia Główna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.:

  • 10.00–13.45
  • 14.15–18.00

W godz. 13.45 – 14.15 dezynfekcja.

Z czytelni, po wcześniejszym obowiązkowym zarezerwowaniu miejsca, mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Biblioteki Śląskiej po okazaniu własnej, aktualnej karty bibliotecznej.

Rezerwacja możliwa poprzez:

  • formularz (po wypełnieniu i wysłaniu czytelnik otrzyma zwrotną mailową informację o dostępności wybranego terminu)
    lub
  • telefonicznie +48 32 208 38 81

Potwierdzenia rezerwacji – telefonicznych i mailowych – realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Zamówienia na wszystkie typy zbiorów należy składać online, najpóźniej na dzień przed wizytą w czytelni. Zbiory zarejestrowane w bazie elektronicznej, posiadające lokalizację i status dostępności, należy zamawiać w katalogu Integro, zamówienia na pozostałe materiały biblioteczne można składać mailowo (na etapie potwierdzania rezerwacji) lub telefonicznie. Maksymalnie można zamówić 5 woluminów (wszelkiego typu zbiorów). O możliwości i trybie korzystania z mikrofilmów, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica oraz zbiorów specjalnych i śląskich decyduje dyżurujący bibliotekarz.

Wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury ciała czytelników (zgodnie z Decyzją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.291.2020). Wynik pomiaru powyżej 38°C rozpoczyna procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i uniemożliwia skorzystanie z czytelni.

Miejsca w czytelni są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza. W czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 korzystających.

W czytelni nie ma dostępu do księgozbioru podręcznego, urządzeń kopiujących oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W celu wykonania kopii można użyć własnego urządzenia mobilnego.

Istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi.

Czytelnik ma możliwość odłożenia udostępnionych materiałów bibliotecznych do następnej wizyty, jednak nie dłużej niż na 7 dni roboczych.

Czytelnie specjalistyczne pozostają nieczynne do odwołania.

Pracownicy działów Biblioteki Śląskiej służą dodatkową pomocą w godz. 8.00–15.00 (poniedziałek-piątek):

Czytelnicy i pracownicy Biblioteki Śląskiej są zobligowani do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W tym przestrzegania aktualnego wymogu, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zostanie umieszczona stosowna informacja o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece.

O zmianach będziemy informować na bieżąco we wszystkich kanałach informacyjnych.

Biblioteka Śląska
plac Rady Europy 1
40-021 Katowice