Zachęcamy do zapoznania się z ofertą spotkań przygotowanych na bazie wieloletnich doświadczeń Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w pracy edukacyjnej z literaturą i sztuką.

Do współpracy zachęcamy nauczycieli, wychowawców i pracowników domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych oraz innych instytucji chcących wzbogacić edukację kulturową swoich podopiecznych. Wychodząc w stronę obecnych potrzeb grup zorganizowanych, przenieśliśmy niektóre z naszych zajęć do sieci. Zostały one dostosowane do specyfiki spotkań w Internecie, a wykładowi każdorazowo towarzyszy zadanie twórcze, pobudzające kreatywność odbiorców.

Spotkania dla grup odbywać się będą z wykorzystaniem platformy Zoom i mieścić się będą w czasie jednej godziny lekcyjnej. Zajęcia mogą stanowić interesujące dopełnienie zajęć (np. z języka polskiego, plastyki i edukacji regionalnej) na dowolnym etapie kształcenia. Oferta kierowana jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli (poziom i zadania twórcze zostaną dostosowane do potrzeb grupy).

Informacji udziela:
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: +48 32 255 43 21
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 9.00–17.00