Termin realizacji: 02.04–31.12.2021 r.

Plenerowa Akademia Komiksowa to projekt będący platformą wspólnych działań amatorów i wybitnych znawców komiksu, którzy przekazują uczestnikom kompletną wiedzę historyczną i teoretyczną oraz zapoznają odbiorców z technikami rysowania i tendencjami gatunkowymi, obowiązującymi aktualnie w komiksie polskim i światowym. Odbiorcami są dorośli i dzieci, dla których przewidziano dedykowane działania warsztatowe. W trakcie działań udowodnimy, że komiks nie tylko zajmuje istotne miejsce w obrębie współczesnych narracji wizualnych, ale również posiada status odrębnej i wyjątkowej dziedziny sztuki.

W 2019 r. powołano przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach Śląską Akademię Komiksu (ŚLAK), która jest platformą wymiany doświadczeń między twórcami, scenarzystami, badaczami a publicznością. Integruje środowisko regionalne, równolegle prezentując twórców z innych części Polski. ŚLAK, prócz spotkań autorskich i warsztatów, wprowadziła również spotkania edukacyjne (prowadzone przez ekspertów akademickich) oraz Za-dymki komiksowe o charakterze dyskusyjnym. Działalność w 2021 r. w znacznym stopniu związana będzie z projektem Plenerowa Akademia Komiksowa. Biblioteka Śląska, posiadająca jeden z większych w kraju i stale poszerzający się zbiór komiksów, jest optymalnym miejscem do realizacji tej inicjatywy, zaś fakt, że sporo współczesnych znakomitych twórców i teoretyków komiksu związanych jest z tym regionem, wpłynął na bardzo wysoką jakość programu. W ramach dotychczasowej formuły odbyły się spotkania z czołowymi twórcami, tłumaczami i animatorami sceny komiksowej w Polsce, np. Joanną Karpowicz, Katarzyną Witerscheim czy Wojciechem Birkiem. Zaproponowana formuła spotkań, która cieszy się dużym powodzeniem publiczności oraz twórców, została zauważona w środowisku i wpisała się w mapę polskich inicjatyw komiksowych.

Projekt ma na celu zarówno integrację różnych śląskich inicjatyw i środowisk związanych z komiksem, zwiększenie częstotliwości spotkań, które do tej pory odbywały się wewnątrz biblioteki w ramach Śląskiej Akademii Komiksu, jak i powiększenie wiekowej oferty Akademii o najmłodszych czytelników. Nawyki lekturowe tworzą się już w okresie dzieciństwa, a współczesny komiks może pod wieloma względami z powodzeniem konkurować z takimi tradycyjnymi mediami jak tekst literacki czy obraz filmowy, dostarczając rozległych kompetencji kulturowych i wyrabiając w dzisiejszej rzeczywistości rozproszonej uwagi, właściwe nawyki percepcyjne. W cyklicznych spotkaniach wezmą udział znakomici twórcy oraz najlepsi znawcy komiksów, którzy poprowadzą też warsztaty komiksowe. W ramach projektu odbędzie się 6 spotkań (w tym 5 połączonych z warsztatami) oraz 5 warsztatów dedykowanych specjalnie dzieciom i młodzieży. Ponadto zostaną zorganizowane 2 wystawy prac znanych i liczących się polskich twórców komiksowych.


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.