Wydawcą i organizatorem projektu jest Biblioteka Śląska w Katowicach, 2020

Publikacja podsumowuje projekt „Pola widzenia książki – kontekst” realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej od marca do grudnia 2020 roku. Na treść wydawnictwa składa się dokumentacja fotograficzna i teksty przybliżające cztery wystawy: „W podróży do…” fotografów: Iwony Wander, Dawida Chalimoniuka, Arkadiusza Ławrywiańca i Barbary Kubskiej, „Echa przestrzeni” Małgorzaty Lebdy, „Interferencje” Adriana Wykroty i „Poezję z natury” Krzysztofa Czyżewskiego oraz realizację art-obiektu autorstwa Małgorzaty Jabłońskiej, Marka Kusia i Piotra Szewczyka. Ekspozycje na styku literatury i sztuk wizualnych w szerszy kontekst wpisują artykuły autorstwa Jakuba Dziewita i Sary Nowickiej oraz wywiady z twórcami wystaw, przeprowadzone przez Bartłomieja Majzla. Całość przedsięwzięcia oraz jego kontekst społeczny podsumowują pisemne wypowiedzi dyrektora Biblioteki Śląskiej dr hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka, oraz kierownika Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej – Ewy Kokot. Autorką identyfikacji wizualnej projektu i publikacji jest Jadwiga Lemańska.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program Partnerstwo dla Książki.

Zachęcamy do lektury!