Termin realizacji: 1.05–31.12.2019 r.

Projekt „Pola widzenia książki – w podróży” stanowił kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r. Zakładał realizację wycieczek fotograficznych, warsztatów i akcji artystycznych, wystaw sztuki współczesnej wraz z oprowadzeniami kuratorskimi oraz finałowym wydarzeniem wspólnym dla specjalistów i szerokiej publiczności. Projekt nastawiony był na zwiększenie zakresu propozycji Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnego czytelnika, zwłaszcza najmłodszego lub z utrudnionym dostępem do kultury. Celem projektu było stworzenie biblioteki otwartej, wpisującej się w dynamicznie w kontekst lokalnej przestrzeni oraz wymiana doświadczeń z bibliotekami w Polsce. Wartością tegorocznej edycji projektu było silne wejście w przestrzeń miejską, jak również odbycie podróży do wnętrza biblioteki, pokazujące szerokie spektrum możliwości oddziaływania książki na odbiorców w różnym wieku. Do współpracy zaprosiliśmy artystów i bibliotekarzy, dzięki czemu pierwiastki sztuki i bibliotekoznawstwa płynnie przenikały się w projekcie, tworząc ciekawe, często nieoczywiste korespondencje literatury i sztuk wizualnych.

Niniejsza publikacja stanowi wycinek rzeczywistości projektu – ma intrygować i zachęcać do poszerzania pola widzenia… książki.

Fotokast dokumentujący działania zrealizowane podczas projektu:Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury