Termin realizacji: 1.03.2017–31.12.2017 r.

W 2017 r. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej rozpoczął realizację wyjątkowego przedsięwzięcia pod nazwą „Pola widzenia książki”. To cykl działań animujących czytelnictwo realizowany przez Bibliotekę Śląską we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach oraz partnerskimi organizacjami i animatorami.

Projekt objął organizację cyklu warsztatów, akcji miejskich i wycieczek, których motywem przewodnim była literatura. Wszystkie działania bazowały na twórczej interpretacji tekstów literackich w powiązaniu ze sztuką wizualną, muzyką, historią czy architekturą. Odbiorcami wydarzeń były grupy czytelników w różnym wieku, a wszystkie warsztaty i akcje miały charakter włączający i animujący.

Projekt „Pola widzenia książki” propagował ideę biblioteki aktywizującej czytelników i angażującej ich w twórcze obcowanie z literaturą. Dzięki realizowaniu przedsięwzięcia w przestrzeni miejskiej literatura zaistniała w lokalnym środowisku w nietypowy i intrygujący sposób. Działania animacyjne pozwoliły na rozwijanie szacunku do książki przez ukazanie różnorodności jej funkcji i tematyki, a także przez przedstawienie wielu sposobów interpretacji literatury.

POLA WIDZENIA KSIĄŻKI

Osoby zainteresowane projektem „Pola widzenia książki” prosimy o kontakt:
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: +48 32 25 54 321
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.plProjekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program Partnerstwo dla Książki.