Termin realizacji: 2020 r.

Zadanie „Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej” miało na celu rozwój przestrzeni Biblioteki Śląskiej w sieci, poprzez opracowanie narzędzia, jakim jest strona internetowa instytucji kultury. Nowa przestrzeń cyfrowa, z responsywnym interfejsem graficznym, odpowiada potrzebom współczesnych czytelników i umożliwia odbiorcom kultury swobodne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Strona została zaprojektowana nowocześnie – z myślą o młodych, i intuicyjnie – z myślą o starszych odbiorcach, a wprowadzenie jej wersji mobilnej pozwala na wygodny dostęp do oferty Biblioteki – zarówno z komputera, jak i z telefonu czy tabletu. Umożliwia dostęp do wartościowych źródeł edukacyjnych i rekreacyjnych w dowolnym momencie, także osobom przebywającym stale w domu. Jednym z najważniejszych elementów zadania było również zastąpienie katalogu OPAC, z którego korzystała Biblioteka Śląska, poprzez zakup i wdrożenie mulitiwyszukiwarki Integro.

Zadanie realizowane w ramach programu „Kultura w sieci”, którego celem było dofinansowanie projektów upowszechniających kulturalny dorobek i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia online.


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.