Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST”. Przedsięwzięcie obejmuje digitalizację dokumentów z zasobów Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej oraz zespołu kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach. Projekt był realizowany w latach 2017–2019. Od 2020 r. jest ciągle rozwijany i rozbudowywany. Oprócz ułatwienia dostępu do unikatowych dokumentów umożliwi on także stworzenie oryginalnej bazy danych statystycznych (socjodemograficznych) z ich wizualizacjami w postaci interaktywnej mapy, prezentującej dane z 1910, 1930, 1950 i 2002 r.

Podstawowym założeniem opracowania GEOHIST jest udostępnienie zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Opracowanie pozwoli na przedstawienie w prosty i atrakcyjny sposób struktury społecznej ludności mieszkającej w granicach obecnego województwa śląskiego w XX w. – co ważne – z uwzględnieniem podziału na historyczne prowincje, kraje i gubernie oraz byłe i współczesne województwa, powiaty i gminy. Liczba gmin, z których zostaną zgromadzone wizualizowane dane, wynosi – w różnych okresach – od 1243 do 167. Naukowa weryfikacja wszystkich danych zapewni precyzyjność i wiarygodność rezultatów prezentowanych w wizualizacjach. Dostęp do GEOHIST będzie powszechny i bezpłatny.

Osoby zainteresowane projektem „Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST” prosimy o kontakt:
Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: +48 32 25 14 221 wew. 305
e-mail: ibr@bs.katowice.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Kultura Cyfrowa.