I Metropolitalnym Konkursie Literackim, zorganizowanym w ramach XIII Metropolitalnego Święta Rodziny, wzięło udział 19 autorów, którzy nadesłali 19 prac.

Organizatorem konkursu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a instytucjami prowadzącymi Biblioteka Śląska w Katowicach i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

Prace oceniała Kapituła w składzie:

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej, przewodniczący Kapituły;

Tomasz Iwasiów – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu;

Dorota Szatters – naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Zabrze;

Henryk Sikora (Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu);

dr Jan Baron (Biblioteka Śląska).

Po analizie tekstów i dyskusji Kapituła zdecydowała o nieprzyznaniu nagrody głównej. Biorąc pod uwagę walory literackie prac oraz oryginalność ujęcia tematu konkursu – „Rodzina przestrzenią spotkania”, Kapituła przyznała 6 wyróżnień.

I kategorii (osoby do 18. roku życia) wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej (czytnik e-booków), ufundowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu, przyznano Marcelinie Trybuś (godło Mela) za pracę Dragon – dzikie serce.

II kategorii (osoby powyżej 18. roku życia) Kapituła zadecydowała o przyznaniu wyróżnienia głównego w wysokości 1000 zł Patrycji Fraj (godło Patison) za pracę 7 lutego 1956.

Przyznano także 4 równorzędne wyróżnienia dodatkowe w wysokości 500 zł:

Zbigniewowi Cichowlazowi (godło Meander) za pracę Niepowtarzalny wieczór,

Agnieszce Dubiel (godło Odpust) za pracę Fotografia z odpustu,

Gabrieli Styrkowicz (godło Maria Patocka) za pracę Pamiętnik pisany nocą,

Ewie Winiarskiej-Drzyzdze (godło Pstręgorz) za pracę Gdzie się mgły powolne wleką…

Fundatorem nagród finansowych jest Miasto Zabrze.

Wyróżnione prace zostaną opublikowane w okolicznościowym druku, który ukaże się w pierwszej połowie 2021 roku nakładem Biblioteki Śląskiej. Nagrody zostaną przekazane laureatom do końca 2020 roku.

Plakat Metropolitalnego Konkursu Literackiego

Biblioteka Śląska
plac Rady Europy 1
40-021 Katowice