W Bibliotece Śląskiej zamontowaliśmy mechaniczną wrzutnię z taśmociągiem, umożliwiającą samodzielny i bezkontaktowy zwrot książek. Urządzenie pozwala na przyjmowanie zbiorów o każdej porze.

Zwrot odbywa się na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego, a aktualizacja informacji na bibliotecznym koncie czytelnika przebiega natychmiastowo.

Dostępne są trzy wersje językowe interfejsu: polska, angielska i rosyjska.

Korzystając z urządzenia należy postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami.
Wymagane jest zeskanowanie kodu kreskowego każdej zwracanej książki.