W Bibliotece Śląskiej zamontowana została wrzutnia mechaniczna ARFIDO z taśmociągiem, umożliwiająca samodzielny i bezkontaktowy zwrot książek. Urządzenie pozwala na przyjmowanie zbiorów o każdej porze. Korzystając z wrzutni należy postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami. Wymagane jest zeskanowanie kodu kreskowego każdej zwracanej książki, a aktualizacja informacji na bibliotecznym koncie czytelnika przebiega natychmiastowo. Zwroty można realizować bez użycia karty bibliotecznej. Zeskanowanie karty (pod kątem 45°) jest niezbędne np. do wykonania wydruku stanu konta. Dostępnych jest kilka wersji językowych interfejsu m.in.: polska, angielska, niemiecka i rosyjska.

Krótki instruktaż prezentujący jak prawidłowo korzystać z wrzutni: