Termin realizacji: 30.07–31.12.2018 r.

Przedsięwzięcie obejmowało zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, m.in. sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz sprzętu ekspozycyjnego do pomieszczeń wystawienniczych instytucji. Dodatkowo zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu dla Działu Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów Biblioteki Śląskiej, Wydawnictwa Biblioteki Śląskiej oraz Działu Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej.

Projekt pozwolił na wymianę obecnie eksploatowanego sprzętu. Realizacja zadania przyczyniła się do uatrakcyjnienia oferty i pozwoliła na podejmowanie nowych inicjatyw w ramach działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej.

Kwota dofinansowania wynosi 190 000 zł.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.