Ze Lwowa do Katowic. Przedwojenne księgozbiory lwowskie i kresowe w Bibliotece Śląskiej - okładka. Treść może nie być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Ze Lwowa do Katowic. Przedwojenne księgozbiory lwowskie i kresowe w Bibliotece Śląskiej

Barbara Maresz

ISBN 83-87849-32-4
Data publikacji 2002
Liczba stron 335
Okładka miękka
Format 147x206
cena: 25,00 zł

Książka opisuje szczególne więzy, jakie łączyły przed II wojną światową Lwów i Katowice. Ożywiona współpraca kulturalna między kresami wschodnimi i zachodnimi Drugiej Rzeczypospolitej owocowała m.in. wymianą książek, a zwłaszcza licznymi lwowskimi darami dla powstałej w 1922 r. Biblioteki Sejmu Śląskiego. Autorka przedstawia najważniejsze kolekcje, jakie w latach 30 XX w. przywieziono ze Lwowa do Katowic (księgozbiory Ludwika Bernackiego, Oswalda Balzera i Józefa Brodowicza). Publikację uzupełniają: obszerny aneks (zawierający spisy książek z wymienionych kolekcji) oraz liczne ilustracje.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.