Pętle indukcyjne, specjalistyczny sprzęt komputerowy, pola uwagi – to tylko niektóre z ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami, które Biblioteka Śląska wprowadziła dzięki dotacji, uzyskanej w ramach programu „Infrastruktura kultury” – zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami to jedne z priorytetowych działań Biblioteki Śląskiej.

Zakończyliśmy realizację zadania „Infrastruktura kultury 2022”, którego efektem są konkretne rozwiązania, ułatwiające korzystanie z naszej oferty. W budynkach przy placu Rady Europy oraz ulicy Ligonia przygotowano stanowiska wyposażone w powiększalniki oraz komputery ze specjalistycznymi klawiaturami i odpowiednim oprogramowaniem. Sprzęt w znaczącym stopniu ułatwia czytanie i pisanie osobom z dysfunkcją wzroku. Duże monitory, większe litery, wyraźne ikony, pogrubione i kontrastowe nadruki na klawiaturach – wszystko to sprawia, że czytanie tekstu czy przeglądanie stron internetowych stają się dużo łatwiejsze.

Oprócz tego, zakupione zostało nowoczesne urządzenie lektorskie, z którego korzystać można w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej. To przenośny sprzęt, który wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz, skaner, czytnik oraz powiększalnik. Wystarczy umieścić tekst pod kamerą i wcisnąć jeden przycisk, a urządzenie powiększy go i wyświetli w kolorach o wysokim kontraście lub odczyta na głos. Urządzenie jest nieocenione dla osób niewidzących korzystających ze zbiorów bibliotecznych.

Do czytelń zakupione zostały także lupy optyczne do powiększania i czytania gazet, listów i czasopism. To proste narzędzia, ale wyjątkowo przydatne szczególnie dla użytkowników często korzystających ze zbiorów, które znajdują się m.in. w Czytelni Zbiorów Śląskich.

Ponadto, w obydwu budynkach zainstalowano tzw. pola uwagi – oznakowania poziome, które ułatwiają poruszanie się w przestrzeni instytucji. Znajdują się one w newralgicznych punktach budynków – w okolicach wejść, schodów, toalet, wypożyczalni książek w budynku głównym i wypożyczalni książki mówionej w budynku przy ulicy Ligonia. Na drzwiach do najczęściej odwiedzanych przez czytelników pomieszczeń pojawiły się też oznakowania w języku Braille’a.

Z kolei pętle indukcyjne ważne dla osób niesłyszących i słabo słyszących, to urządzenia, które w sposób przyjazny, efektywny i uniwersalny umożliwiają osobom z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym prawidłowe słyszenie w przestrzeni publicznej. Właśnie takie rozwiązania zostały zainstalowane przy Wypożyczalni i w czytelniach. Największa pętla indukcyjna wykorzystywana będzie w sali Parnassos, w której odbywaj się różnego rodzaju spotkania z udziałem publiczności.

Wszystkie trzy budynki Biblioteki Śląskiej (plac Rady Europy oraz ulice Francuska i Ligonia) zostały wyposażone w specjalne urządzenia „Your Way’e”, ułatwiające poruszanie się wewnątrz budynków. To niewielkie, zainstalowane w okolicach wejść nadajniki, które generują komunikaty, zwierające najważniejsze informacje o instytucji oraz opisujące topografię wnętrz budynków. Dzięki tym niepozornym urządzeniom, osoby ze szczególnymi potrzebami czują się w publicznych przestrzeniach dużo pewniej.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu umożliwiającego osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do oferty kulturalnej Biblioteki Śląskiej”. Całkowity koszt zadania wyniósł 114 667 zł (w tym dofinansowanie z MKiDN w kwocie 90 000 zł).