Termin realizacji: od kwietnia do grudnia 2015 r.

Cele projektu:

  • Zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polegał na podjęciu próby zbadania kompetencji młodzieży za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej (warsztaty twórcze nawiązujące do wybranych prac artystów wizualnych). Sprawdzone zostały również kompetencje edukatorów (w ramach systemu szkoleń oraz autorskich działań edukacyjno-animacyjnych).
  • Wypracowanie nowych metod działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz budowanie sieci współpracy instytucji w obrębie polityki kulturalnej regionu poprzez upowszechnienie wyników badań.
  • W ramach projektu odbywały się cykliczne wystawy sztuki najnowszej przygotowane we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, warsztaty twórcze oraz szkolenia dla animatorów.

Partnerzy projektu: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.