Usługa dezynfekcji

Biblioteka Śląska dysponuje nowoczesnym urządzeniem, służącym do dezynfekcji archiwaliów metodą fumigacji tlenkiem etylenu.

Kompleks fumigacyjny Biblioteki Śląskiej spełnia wszelkie aktualnie obowiązujące normy krajowe i europejskie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska.

Profesjonalnie przeszkolona kadra gwarantuje rzetelne wykonanie usługi – zgodne ze standardami przewidzianymi dla archiwaliów na nośniku papierowym oraz innych obiektów muzealnych.

Charakterystyka usługi dezynfekcji

Dezynfekcja chemiczna w urządzeniu fumigacyjnym przeprowadzana jest przy użyciu sterylgazu S-9, będącego mieszaniną 9% tlenku etylenu i 91% dwutlenku węgla.

Proces dezynfekcji obejmuje kilka etapów:

 • przygotowanie – około 2 tygodnie,
 • nawilżanie (do 50% wilgotności względnej) i nagrzewanie (do 30°C) wsadu w celu pobudzenia wszelkich form przetrwalnikowych grzybów i innych mikroorganizmów – 5 godzin,
 • dezynfekcja – 36 godzin,
 • kilkakrotne płukanie czystym powietrzem – około 6 godzin,
 • intensywne wietrzenie w pomieszczeniu kwarantanny – minimum 5 dni.

Przebieg procesu może się różnić w zależności od specyfiki materiałów poddawanych dezynfekcji. Pojemność urządzenia, w którym oferujemy usługę, to około 5 m³ (20 m.b. dokumentów formatu A4). Przewidywany czas realizacji dla jednego wsadu to około 4 tygodni od daty dostarczenia materiałów do siedziby Biblioteki Śląskiej. Usługa dezynfekcji może być poszerzona dodatkowo o badania mikrobiologiczne przyjętych materiałów oraz ocenę skuteczności zabiegu.

Zastrzeżenia

Biblioteka Śląska nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz innych czynników fizycznych wynikających z technologii procesu dezynfekcji w komorze fumigacyjnej KONVAK. Obowiązek oceny powierzanych materiałów spoczywa na zleceniodawcy.
Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są do oddzielnej dezynfekcji z opłatą za całą objętość komory, niezależnie od faktycznej ilości materiałów.
Do dezynfekcji nie są przyjmowane obiekty nadmiernie zawilgocone, których wilgotność przekracza 70%.
Materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe oraz materiały fotograficzne są przyjmowane wyłącznie na odpowiedzialność zleceniodawcy.


Przyjęcie i odbiór materiałów

Obiekty dostarczone do dezynfekcji powinny być zapakowane w nieszczelne – papierowe lub tekturowe – opakowania, które umożliwią przeniknięcie fumigantu. Przekazane materiały powinny zostać opisane czytelnie i w widocznym miejscu, by ułatwić szybką weryfikację właściciela.
Obsługa komory może odpowiednio zapakować przywiezione materiały do dezynfekcji za dodatkową opłatą – zgodnie z cennikiem.
Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynów kompleksu dezynfekcji.

Obowiązki zleceniodawcy:

 • uzgodnienie z wykonawcą terminu dostarczenia materiałów do dezynfekcji,
 • przeliczenie powierzonych materiałów formatu większego niż A4 na ten format,
 • podanie ilości powierzonych materiałów z dokładnością do 0,5 m.b. (z zaokrągleniem w górę), nie mniejszej niż 1 m.b.,
 • dostarczenie powierzonych materiałów do siedziby wykonawcy, wniesienie ich na własny koszt do magazynu przed dezynfekcją,
 • odbioru na własny koszt obiektów po dezynfekcji z magazynu kwarantanny w siedzibie wykonawcy.


Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej


Informacji udziela:
Dział Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów
Pracownia Mikrobiologiczna
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 79
e-mail: dezynfekcja@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.