Czytelnia Sztuk w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej

Czytelnia udostępnia księgozbiór podręczny z zakresu edukacji i animacji kulturalnej. Została pomyślana jako przyjazna i otwarta przestrzeń, gromadząca zbiory przydatne w poszerzaniu zainteresowań związanych z kulturą i sztuką, zarówno w kontekście pracy zawodowej (m.in. pozycje metodyczne i teoretyczne z zakresu animacji), jak i swobodnego poszukiwania inspiracji (katalogi wystaw, albumy). Oprócz zbiorów Biblioteki Śląskiej znajdują się tu również wydawnictwa (katalogi, albumy, pozycje teoretyczne), przekazane przez ważne ośrodki kultury i sztuki z Polski i z zagranicy.

Ponadto w czytelni znajduje się:

  • zbiór wydawnictw dla dzieci i młodzieży, prezentujący przekrój klasycznej i nowoczesnej ilustracji książkowej wraz z wygodnym kącikiem do lektury dla młodszych czytelników i ich rodziców,
  • kolekcja malarstwa, użyczona Bibliotece Śląskiej przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Uzupełnieniem Czytelni Sztuk jest Taras Czytelniczy, przylegający do Salonu Integracji Sztuk.

Od 2014 r. Czytelnia Sztuk przynależy do Konsorcjum Bibliotek Artystycznych, zainicjowanego przez Mediatekę Akademii Sztuki w Szczecinie, zrzeszającą biblioteki oraz instytucje gromadzące i udostępniające zbiory poświęcone sztuce.

Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu po uprzednim wpisie do księgi odwiedzin. Nie ma możliwości kserowania materiałów, natomiast można wykonywać zdjęcia własnym aparatem po wcześniejszym poinformowaniu bibliotekarza.

Symbol lokalizacji w katalogu elektronicznym Integro: DO

Do dyspozycji czytelników m.in. stanowiska komputerowe i dostęp do Wi-Fi.

Czytelnia Sztuk w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: +48 32 255 43 21
poniedziałek-czwartek 9.00–15.00


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.