Realizowane

Projekt w realizacji

Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego

Okres realizacji projektu: 02.04.2018 r. – 31.12.2021 r. Projekt realizowany jest przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego:…
Projekt w realizacji

Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) to wieloletni, wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, adresowany przede wszystkim…
Projekt w realizacji

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Jest to program cykliczny realizowany w obrębie danego roku. Jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie…
Projekt w realizacji

Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST”.…
Projekt w realizacji

Encyklopedia Województwa Śląskiego

Encyklopedia Województwa Śląskiego (EWOŚ) to projekt realizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Celem…
Projekt w realizacji

Platforma Eduś

Platforma Eduś to miejsce, gdzie zostały zebrane materiały do edukacji regionalnej, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli…
Projekt w realizacji

Społeczna Pracownia Digitalizacji

Termin realizacji: od 2007 r. do nadal Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) to projekt utworzenia wielofunkcyjnej pracowni…
Projekt w realizacji

Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej

Termin realizacji: 2020 r. Zadanie „Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej” ma na celu rozwój przestrzeni Biblioteki Śląskiej…
Projekt w realizacji

Pola widzenia książki – kontekst

Termin realizacji: 6.03–31.12.2020 r. „Pola widzenia książki – kontekst” to interdyscyplinarny projekt, mający na celu zogniskowanie wokół…
Projekt w realizacji

Robotowa Akademia Kreatywnego Czytania

Termin realizacji: 2.03–31.12.2020 r. Głównym celem projektu będzie przeszkolenie pracowników śląskich bibliotek publicznych z wykorzystania…
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.