Katalogi zagraniczne

WorldCat

Katalog centralny łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Jest to największa na świecie bibliograficzna baza danych.

www.worldcat.org

Katalog Biblioteki Kongresu USA

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych jest największą biblioteką na świecie.

catalog.loc.gov/legacy.html

KVK. Karlsruher Virtueller Katalog

Wirtualny katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Karlsruhe – zawiera dane bibliotek od Australii aż po Bibliotekę Kongresu USA.

kvk.bibliothek.kit.edu

Jisc Library Hub Discover

Zintegrowany katalog łączący główne i specjalistyczne biblioteki Wielkiej Brytanii i Irlandii.

discover.libraryhub.jisc.ac.uk

DOAB. Directory of Open Access Books

Katalog zawierający informacje o recenzowanych książkach naukowych umieszczanych przez wydawców w otwartym dostępie

www.doabooks.org

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.