Bazy i wyszukiwarki czasopism elektronicznych

Master Journal List (Lista Filadelfijska)

Lista czasopism naukowych, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy Institute for Scientific Information (ISI).

Czytelnia czasopism PAN

Na stronie znajduje się ponad 16 000 artykułów opublikowanych w ponad 100 czasopismach. Prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Treści znajdujące się w Czytelni czasopism PAN opublikowane są na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs license.

Portal Czasopism Naukowych

Jedno z najważniejszych w Polsce oraz rozpoznawalne w świecie miejsce prezentacji i rozpowszechniania wysokojakościowych treści naukowych. Obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść ponad 80 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Czasopisma można wyszukiwać według kolejności alfabetycznej, dziedzin wiedzy czy afiliacji. Właścicielem portalu jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

Rejestruje informacje o polskich czasopismach elektronicznych. Baza istnieje od 1 września 2005 roku, jest stale aktualizowana. Od początku tworzona jest przez 2 osoby: Anetę Drabek i Arkadiusza Pulikowskiego.

PSJD. Polish Scientific Journals Database

Baza rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Directory of Open Access Journals

Strona udostępnia naukowe czasopisma elektroniczne dotyczące najważniejszych dyscyplin akademickich na zasadzie wolnego dostępu.

HighWire Press

Największy na świecie zbiór bezpłatnych pełnotekstowych publikacji naukowych tworzony przez dział Biblioteki Uniwersytetu Stanford.

Paperity

Wyszukiwarka czasopism i artykułów udostępnionych na zasadzie wolnego dostępu.

Persée

Kolekcja francuskich i francuskojęzycznych czasopism, a także innych humanistycznych wydawnictw naukowych od XIX w. do czasów współczesnych.

BazHum

Program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych. Został wdrożony jako narzędzie ułatwiające szerokiej grupie odbiorców korzystanie z dorobku wielu dyscyplin polskich nauk humanistycznych, zwłaszcza w celach naukowych i edukacyjnych (adresatami są głównie naukowcy, studenci, nauczyciele, uczniowie). Korzystanie z bazy nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatne.

BazEkon

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa; zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zawiera cytowania.

BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.