Instytut Kultury Intermedialnej

Instytut Kultury Intermedialnej (IKI) powstał w 2018 r. Zajmuje się organizowaniem wydarzeń literackich, spotkań, konferencji, dyskusji, warsztatów, festiwali i konkursów związanych z korespondencją sztuk: sztuki wizualne a literatura, sztuki plastyczne a kultura popularna.

Zadaniem IKI jest także nawiązywanie kontaktów m.in. z instytucjami, wydawnictwami, agencjami, pisarzami, ilustratorami czy edukatorami sztuki, pozyskiwanie partnerów do organizacji wydarzeń własnych, przygotowywanie wniosków i projektów promujących Bibliotekę Śląską i czytelnictwo oraz kreowanie przestrzeni pod kątem animacji czytelnictwa. Instytut Kultury Intermedialnej koordynuje zarówno działania podległych mu działów, jak i udział Biblioteki Śląskiej w imprezach zewnętrznych (festiwalach, targach książki, happeningach czytelniczych itp.).

Beneficjentami oferty kulturalno-edukacyjnej Instytutu Kultury Intermedialnej Biblioteki Śląskiej są wszystkie grupy społeczne:

  • Dzieci i młodzież – aktywizacja kulturalna i społeczna głównie przez warsztaty czy akcje artystyczne, które nie tylko przyczyniają się do pogłębienia wiedzy, ale przede wszystkim stanowią narzędzie kształtowania samoświadomości, rozwijania twórczości i potrzeby kontaktu ze sztuką poprzez różnorodne formy wyrażenia siebie.
  • Dorośli – podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców regionu poprzez ogólnodostępne akcje artystyczne, szkolenia czy warsztaty.
  • Seniorzy – podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych przez poznawanie i obcowanie z nowymi technikami wyrażania siebie; zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.

Odbiorcami są także specjaliści: bibliotekarze, artyści, nauczyciele, animatorzy kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentanci księgarń autorskich z regionu itp.

Akademia Kreatywnego Czytania

W ramach IKI zarówno w Bibliotece Śląskiej, jak i w bibliotekach publicznych województwa śląskiego będą organizowane spotkania pn. Akademia Kreatywnego Czytania.

To projekt skierowany do czytelników, który uczy podmiotowego myślenia o literaturze, jej nowego odkrywania i krytycznego czytania książek. Istotną formą lektury jest – wynikające z potrzeb młodych ludzi – łączenie książki ze sztukami wizualnymi, będące ciekawym zjawiskiem w kulturze.

W skład Instytutu Kultury Intermedialnej wchodzą:

Instytut Kultury Intermedialnej
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 38 42
e-mail: iki@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 7.30–15.30
http://iki.bs.katowice.pl

Instytut Kultury Intermedialnej
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.