Projekty

Biblioteka Śląska jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego, która – zgodnie ze swoim statutem – prowadzi działalność biblioteczną, bibliograficzną, dokumentacyjną, edukacyjną, wydawniczą, popularyzatorską, instrukcyjno-metodyczną i naukowo-badawczą. Pozyskuje fundusze z programów unijnych i ministerialnych, dotacji, grantów, które wykorzystuje do realizacji własnych projektów. Dofinansowania pochodzą m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt w realizacji

Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego

Okres realizacji projektu: 02.04.2018 r. – 31.12.2021 r. Projekt realizowany jest przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego:…
Projekt w realizacji

Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) to wieloletni, wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, adresowany przede wszystkim…
Projekt w realizacji

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Jest to program cykliczny realizowany w obrębie danego roku. Jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie…
Projekt w realizacji

Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST”.…
Projekt w realizacji

Encyklopedia Województwa Śląskiego

Encyklopedia Województwa Śląskiego (EWOŚ) to projekt realizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Celem…
Projekt w realizacji

Platforma Eduś

Platforma Eduś to miejsce, gdzie zostały zebrane materiały do edukacji regionalnej, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli…
Projekt w realizacji

Społeczna Pracownia Digitalizacji

Termin realizacji: od 2007 r. do nadal Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) to projekt utworzenia wielofunkcyjnej pracowni…
Projekt w realizacji

Pierwsze polskie kompletne wydanie „Opowieści kanterberyjskich” Geoffreya Chaucera

Termin realizacji: 04.01–31.12.2021 r. Celem zadania jest publikacja nowego – pierwszego pełnego – przekładu „Opowieści kanterberyjskich” Geoffreya…
Projekt w realizacji

Plenerowa Akademia Komiksowa

Termin realizacji: 02.04–31.12.2021 r. Plenerowa Akademia Komiksowa to projekt będący platformą wspólnych działań amatorów i wybitnych…
Projekt zrealizowany

Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej

Termin realizacji: 2020 r. Zadanie „Sieć możliwości – strona internetowa Biblioteki Śląskiej” miało na celu rozwój przestrzeni Biblioteki…
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.