Projekty

Biblioteka Śląska jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego, która – zgodnie ze swoim statutem – prowadzi działalność biblioteczną, bibliograficzną, dokumentacyjną, edukacyjną, wydawniczą, popularyzatorską, instrukcyjno-metodyczną i naukowo-badawczą. Pozyskuje fundusze z programów unijnych i ministerialnych, dotacji, grantów, które wykorzystuje do realizacji własnych projektów. Dofinansowania pochodzą m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt zrealizowany

Wydanie publikacji pt. „Nie damy się wysiedlić. Bojowniczki i bojownicy żydowskiego ruchu oporu w Będzinie i Sosnowcu”

Termin realizacji: 1.01–31.12.2023 r. „Nie damy się wysiedlić. Bojowniczki i bojownicy żydowskiego ruchu oporu w Będzinie…
Projekt w realizacji

Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego

Termin realizacji: 02.04.2018 r. – 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego:…
Projekt w realizacji

Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) to wieloletni, wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, adresowany przede wszystkim…
Projekt w realizacji

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Program, w latach 2021–2025, będzie wspierał finansowo samorządy, których zadaniem jest dotowanie działalności bibliotek, w tym zakupu…
Projekt zrealizowany

Zakup sprzętu umożliwiającego osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do oferty kulturalnej Biblioteki Śląskiej

Termin realizacji: 02.08–31.12.2022 r. Biblioteka Śląska realizowała projekt dla osób z niepełnosprawnościami pn. „Zakup sprzętu…
Projekt zrealizowany

ENTER – wejście w świat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Termin realizacji: 1.07.2022 r. – 15.06.2023 r. Projekt „ENTER – wejście w świat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”…
Projekt w realizacji

Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST”.…
Projekt w realizacji

Encyklopedia Województwa Śląskiego

Encyklopedia Województwa Śląskiego (EWOŚ) to projekt realizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Celem…
Projekt w realizacji

Platforma Eduś

Platforma Eduś to miejsce, gdzie zostały zebrane materiały do edukacji regionalnej, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli…
Projekt w realizacji

Społeczna Pracownia Digitalizacji

Termin realizacji: od 2007 r. do nadal Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) to projekt utworzenia wielofunkcyjnej pracowni…
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.